Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o powtórzeniu procedury z udziałem społeczeństwa - zmiana decyzji dla inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa

 

Lipno, dnia 20.03.2013 r.


ROR.6220.4.2011

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 LIPNO – KAMIEŃ KOTOWY – GRANICA WOJEWÓDZTWA”, prowadzonym na wniosek Pana Roberta Zalewskiego, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy złożony w dniu 14.12.2012 r.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lipno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W dniu 14.12.2012 r. do tut. Urzędu wraz z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony został aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wnioskowanej inwestycji. Dołączona do wniosku dokumentacja na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy została w dniu 15.02.2013 r. uzupełniona.

W związku ze złożonymi przez Inwestora wyjaśnieniami do informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powtórzona zostaje procedura z udziałem społeczeństwa.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 20.03.2013 r. do 12.04.2013 r. w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 206 w godzinach pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lipno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Metadane

Źródło informacji:Anna Kwiatkowska - Kierownik ROR
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-03-20 14:07:37
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-03-20 14:10:21
Ostatnia zmiana:2013-03-20 14:10:32
Ilość wyświetleń:796

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij