Gmina Lipno : www.uglipno.pl http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/?p=new-articles Nowe artykuły i aktualizacje w serwisie BIP. pl Gmina Lipno : www.uglipno.pl http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/img/layout_2008/bipLogo.jpg http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/?p=new-articles 138 118 Strona tytułowa http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl?a=1193   Informujemy, iż ta strona zawiera wpisy archiwalne i prowadzona była do dnia 24.06.2016 r. Zapraszamy do odwiedziń obowiązuj... Tue, 28 Jun 2016 12:50:43 +0200 http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/?a=1193 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn - Kłokock nr 170522 C etap I http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl?a=1947 ... Mon, 20 Jun 2016 13:52:12 +0200 http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/?a=1947 Informacja o wydaniu decyzji: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie trzech przepompowni http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl?a=1946 ... Mon, 13 Jun 2016 14:58:00 +0200 http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/?a=1946 Obwieszczenie o rozpoczęciu oceny oddziaływania na środowisko - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Brzeźno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl?a=1945                   &... Wed, 08 Jun 2016 14:59:01 +0200 http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/?a=1945 Nasza kadra http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl?a=1565 ... Fri, 03 Jun 2016 10:59:32 +0200 http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/?a=1565