ࡱ> _dbjbj;bby..8\;l.$L"u@&kkkLkkkk@M[qckw<0lk"c"kk"k~l".+ Y:ZgBoszenie kandydatw na czBonkw obwodowych komisji wyborczych, w wyborach ...................................................................................................................., (okre[lenie wyborw) zarzdzonych na dzieD ....... - ........- 20.... r. Nazwa komitetu wyborczego ZgBoszenia, dziaBajc w imieniu komitetu wyborczego, dokonuje (zaznaczy wBa[ciwe)peBnomocnik wyborczy osoba upowa|niona przez peBnomocnika wyborczego Dane osoby dokonujcej zgBoszenia kandydatw na czBonkw komisjiImi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkania:Powiat GminaMiejscowo[ UlicaNr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy-Numer ewidencyjny PESELNumer telefonu DziaBajc w imieniu komitetu wyborczego, dokonuj zgBoszenia kandydatw na czBonkw obwodowych komisji wyborczych wNazwa miasta/gminy Wykaz kandydatw na czBonkw komisji K Obwodowa Komisja Wyborcza nr w Imi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkaniaGmina Miejscowo[ UlicaNr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy_Numer ewidencyjny PESELNumer telefonu O[wiadczam, |e wyra|am zgod na powoBanie mnie w skBad wskazanej wy|ej obwodowej komisji wyborczej. ....................................... dnia ..................20..... r. ................................................................. (miejscowo[) (podpis kandydata na czBonka komisji) Obwodowa Komisja Wyborcza nr w Imi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkaniaGmina Miejscowo[ UlicaNr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy_Numer ewidencyjny PESELNumer telefonu O[wiadczam, |e wyra|am zgod na powoBanie mnie w skBad wskazanej wy|ej obwodowej komisji wyborczej. ....................................... dnia ..................20..... r. ................................................................. (miejscowo[) (podpis kandydata na czBonka komisji) Obwodowa Komisja Wyborcza nr w Imi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkaniaGmina Miejscowo[ UlicaNr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy_Numer ewidencyjny PESELNumer telefonu O[wiadczam, |e wyra|am zgod na powoBanie mnie w skBad wskazanej wy|ej obwodowej komisji wyborczej. ....................................... dnia ..................20..... r. ................................................................. (miejscowo[) (podpis kandydata na czBonka komisji) Obwodowa Komisja Wyborcza nr w Imi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkaniaGmina Miejscowo[ UlicaNr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy_Numer ewidencyjny PESELNumer telefonu O[wiadczam, |e wyra|am zgod na powoBanie mnie w skBad wskazanej wy|ej obwodowej komisji wyborczej. ..................~  N T V H J L ĸ󦚒|q[Oq[ODhTx`h$BCJaJhc5hZk5CJaJ+jhc5ho>5CJUaJmHnHuhc5hZkCJaJhc5hZkCJaJhTx`hZkCJaJhc5hZk5hc5hZk5CJaJhxh)=h)=5CJH*aJh)=h)=CJH*aJhxCJaJh)=hqcCJaJh)=CJaJh)=h)=CJaJhqc5CJaJhxhx5CJaJD  N P R $IfgdZk$a$gdx R T V & ( L rpgg[gg[[g $$Ifa$gdc5 $IfgdZkkd$$IfF00 w& G t 0&644 lap ytc5 P _]M$ $Ifa$gdZkkd$$IfFF x&x  t 0&6  44 lap ytc5 N Z ^ ` b d f  , . F L N X Ǽִ֩{shshssss`shY #hc5h_1hcCJaJhcCJaJhc=hcCJaJhr9hZk5CJaJhr9hc5CJaJh_1hcCJaJhc=hZkCJaJhZkCJaJhIPhIPCJaJhIPhZkCJaJhIPh_1hZkCJaJhZk5CJaJhx5CJaJh8WhZk5CJaJ%P R ` b d | wwwww$ $Ifa$gdZkxkdZ$$IfF{&& t 0&44 lap ytx `PPPP@P$ $Ifa$gdc$ $Ifa$gdZkkd$$IfFSF {&P  t0&  44 lapytx  ?////$ $Ifa$gdckd$$IfF\2J {& ~  t 0&44 lap(ytx . 6 H J L P R T V X FfP$ $Ifa$gdZk$ $Ifa$gdc 68<@BDFֿ֨vj^MA=h3.hc5h=C5CJ0aJ0 hc5h5B*CJ0aJ0phhc5h5CJaJhc5h3.5CJaJhTx`hFCJaJhFCJaJhZkCJaJhc5ho>5CJaJhc5ho>CJaJhc5ho>CJaJhc5h!?5CJaJhc5h3.5CJaJhc5h1CJaJhc5h15CJaJhTx`hZkCJaJh_1hcCJaJhcCJaJ $ $Ifa$gdc5Ff $ $Ifa$gdZk uuuu$ $Ifa$gdc5ykd$$IfFt&& t 0&644 lap ytc5Dmkkk_ $$Ifa$gdc5kd$$IfF0t&  t 0&644 lapytc5DFH}mmm]$ $Ifa$gd{$ $Ifa$gd\kdM$$IfF{&& t 0&644 l` ap ytc5FHVXfjx| "vxz|lzȽ}rjfbfbfbfbfbhthm)h$BCJaJh_1h$BCJaJh$Bh$BCJaJhDPhDP5hc=hDPCJaJh$BhDP5CJaJh_1hDPCJaJh$BhDPCJaJh_1h{CJaJh{h{5 hm&h{h{5CJaJh{5CJaJhDPh{5CJaJhm&hZkCJaJ&VFFFF$ $Ifa$gd\kd$$IfFF F& +9 t 0&  44 lapyt{ _OOO?OO$ $Ifa$gdDP$ $Ifa$gd\kd$$IfFF m&  t0&  44 lapyt{ "*4>..$ $Ifa$gdDPkd$$IfF\+ om&T  t 0&44 lap(yt{4<JX`rtvz|~Ff$ $Ifa$gdDP$ $Ifa$gd$B$ $Ifa$gdDP$ $Ifa$gd\.$ $Ifa$gdm)Ff$ $Ifa$gd\J,.B\VZrtٶvk_k_kWhDPhF5h$BhF5CJaJh$BhFCJaJh_1h{CJaJh{h{5 hm&h{h{5CJaJh{5CJaJhDPh{5CJaJho>hh_1h$BCJaJh\CJaJhtCJaJh=!CJaJh=!h=!CJaJh=!CJaJh=!CJaJh\CJaJhm) {{{{$ $Ifa$gdUqkdD!$$IfFm&& t0&44 lap yt{$VFFFF$ $Ifa$gdFkd!$$IfFF F& +9 t 0&  44 lapyt{$&2LZrt_OOOOOO$ $Ifa$gdFkd"$$IfFF j&  t0&  44 lapyt{>....$ $Ifa$gdFkdb#$$IfF\+ kj&P  t 0&44 lap(yt{ "$&(6HFf%$ $Ifa$gdF$ $Ifa$gdFJ\^$&~"04:<>DF.024:|ʺگ~sggh$BhF5CJaJh_1h{CJaJh{h{5 hm&h{h{5CJaJh{5CJaJhDPh{5CJaJhFh=!hFCJaJhFCJaJhtCJaJhFCJaJhm)hthFCJaJh$BhFCJaJhDPhF5h_1hFCJaJ(HJLNPRTVXZ\^&(*,$ $Ifa$gdm)Ff+$ $Ifa$gdF:<>D{{{{$ $Ifa$gdUqkd 1$$IfFj&& t0&44 lap yt{DFPRj|VFFFF$ $Ifa$gdFkd1$$IfFF F& +9 t 0&  44 lapyt{|~_OOOOOO$ $Ifa$gdFkdf2$$IfFF j&  t0&  44 lapyt{>....$ $Ifa$gdFkd(3$$IfF\+ kj&P  t 0&44 lap(yt{*,.2468:^jlnprtvxz|~Ff5$ $Ifa$gdF$ $Ifa$gdF~RT$ $Ifa$gdm)Ff\;$ $Ifa$gdF|~RVXfhvz " $ !!!!"t@uTunuvvvvvɷ~s~ssomUhth_1hFCJaJhDPhF5h$BhF5CJaJh$BhFCJaJh_1h{CJaJh{h{5 hm&h{h{5CJaJh{5CJaJhDPh{5CJaJhFhFCJaJh=!hFCJaJhFCJaJhFCJaJhm)*TVX{{{{$ $Ifa$gdUqkd@$$IfFj&& t0&44 lap yt{VFFFF$ $Ifa$gdFkdXA$$IfFF F& +9 t 0&  44 lapyt{ " $ 0 _OOOOOO$ $Ifa$gdFkd,B$$IfFF j&  t0&  44 lapyt{0 2 : D L Z >....$ $Ifa$gdFkdB$$IfF\+ kj&P  t 0&44 lap(yt{Z h p FfbE$ $Ifa$gdF$ $Ifa$gdF !!!!! ! !!!!!!@uvv$ $Ifa$gdm)Ff"K$ $Ifa$gdF..................... dnia ..................20..... r. ................................................................. (miejscowo[) (podpis kandydata na czBonka komisji) Obwodowa Komisja Wyborcza nr w Imi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkaniaGmina Miejscowo[ UlicaNr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy_Numer ewidencyjny PESELNumer telefonu O[wiadczam, |e wyra|am zgod na powoBanie mnie w skBad wskazanej wy|ej obwodowej komisji wyborczej. ....................................... dnia ..................20..... r. ................................................................. (miejscowo[) (podpis kandydata na czBonka komisji) Obwodowa Komisja Wyborcza nr w Imi Drugie imiNazwiskoAdres zamieszkaniaGmina Miejscowo[ UlicaNr domuNr lokaluPocztaKod pocztowy_Numer ewidencyjny PESELNumer telefonu O[wiadczam, |e wyra|am zgod na powoBanie mnie w skBad wskazanej wy|ej obwodowej komisji wyborczej. ....................................... dnia ..................20..... r. ................................................................. (miejscowo[) (podpis kandydata na czBonka komisji) ....................................... dnia ..................20..... r . ..................................................... (miejscowo[) (podpis osoby dokonujcej zgBoszenia) UWAGA: - peBnomocnik wyborczy lub upowa|niona przez niego osoba mo|e zgBosi tylko po jednym kandydacie do ka|dej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okrgu wyborczego, w ktrym zostaBa zarejestrowana zgBoszona przez niego lista kandydatw na posBw, posBw do Parlamentu Europejskiego lub zarejestrowany zostaB kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej, albosenatora; - osoba dokonujca zgBoszenia z upowa|nienia peBnomocnika komitetu wyborczego, doBcza do zgBoszenia upowa|nienie lubjego kopi (z oryginaBem do wgldu). WypeBnia organ przyjmujcy zgBoszenie Data zgBoszenia__20Godzina zgBoszenia: ......................................................................................... (czytelny podpis osoby przyjmujcej zgBoszenie)   Strona nr ...... ZaBcznik do uchwaBy PaDstwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. (poz. 345) vvvvvvv{{{{$ $Ifa$gdUqkdP$$IfFj&& t0&44 lap yt{vvvvvvvvvv^wbwzw|wwwwwwRxdxfx,y.yyyzzz|||||&|*|8|<|B|D|F|Ǽ}ujjfhFh=!hFCJaJhFCJaJhtCJaJhFCJaJhm)hthFCJaJh_1hFCJaJhDPhF5h$BhF5CJaJh$BhFCJaJh_1h{CJaJh{h{5 hm&h{h{5CJaJh{5CJaJhDPh{5CJaJ(vvwww,wVFFFF$ $Ifa$gdFkdQ$$IfFF F& +9 t 0&  44 lapyt{,w.w:wTwbwzw|ww_OOOOOO$ $Ifa$gdFkdQ$$IfFF j&  t0&  44 lapyt{wwwwww>....$ $Ifa$gdFkdR$$IfF\+ kj&P  t 0&44 lap(yt{wwwwwwwwwwwxxxx x"x$x&x(x*x,x.x0x>xPxFf(U$ $Ifa$gdF$ $Ifa$gdFPxRxTxVxXxZx\x^x`xbxdxfx.y0y2y4yz||$ $Ifa$gdm)FfZ$ $Ifa$gdF|||B|D|F|L|{{{{$ $Ifa$gdUqkd\`$$IfFj&& t0&44 lap yt{F|L|N|||||6}8}:}<}B}}}}~~~Z^`bd>X`fĂ؂ºwwod\hECJaJh=!hECJaJhECJaJh!?CJaJhECJaJhFhEh=!hFCJaJhFCJaJhtCJaJhFCJaJhm)hthFCJaJh_1hFCJaJhDPhF5h$BhF5CJaJh$BhFCJaJh_1h{CJaJh{h{5"L|N|X|Z|r||VFFFF$ $Ifa$gdFkd`$$IfFF F& +9 t 0&  44 lapyt{||||||||_OOOOOO$ $Ifa$gdFkda$$IfFF j&  t0&  44 lapyt{||||| }>....$ $Ifa$gdFkdzb$$IfF\+ kj&P  t 0&44 lap(yt{ }} }2}4}6}:}<}>}@}B}f}r}t}v}x}z}|}~}}}}}}}}Ffd$ $Ifa$gdF$ $Ifa$gdF}}}}}}}}}}}}~~~~Z\$ $Ifa$gdm)Ffj$ $Ifa$gdF\^`bdĂ:<L&\^vnnnh$If$a$gd $ a$gdE gdEqkd"p$$IfFj&& t0&44 lap yt{ 468:<JLR$&,PRXZ\^ΈЈ҈Ԉ¹wok_TLhc5hNe5hc5hNeCJ(aJ(hc5hNe5CJ(aJ(hNehc5hE5hW=h5CJaJhW=hE5CJaJhW=5CJaJhKhK5CJaJht5CJaJhKhK5CJaJhK5CJaJhW=5CJaJhW=hE5CJaJhEhECJaJhj 5CJaJhj hE5CJaJhCJaJΈЈ҈ֈ؈ڈވuuluuluuuu $IfgdNe $$Ifa$gdc5$Ifxkdp$$IfF%j&   t 0j&44 lap ytc5 Ԉֈڈ܈ވ" lnprvx|~"4RXZ\^`bdûuqmhc5hth 6hhtCJaJh;K.h;K.CJ\aJh;K.CJ\aJhnCJ\aJhmCJ\aJh 6hhtCJ\aJhm)hGeJjhGeJUhEhc5h CJaJhc5h!?CJaJh hIPh!?hc5hNe5hc5hNeCJ(aJ(hNe( "blnpvqgdW=hkdw$$IfFd%j&  t0j&44 laytc5 $IfgdIPFfs $$Ifa$gdc5$If ptvz|\^`bdgdW= dh^gdt$a$gdTx`9 0&P 1h:pt. A!"#$% $$If!vh#v #vG:V F t 0&65 5Gp ytc5$$If!vh#vx #v #v :V F t 0&65x 5 5 p ytc5$$If!vh#v&:V F t 0&5&/ p ytx$$If!vh#vP #v #v:V FS t0&5P 5 5/ pytx$$If!vh#v#v #v~ #v:V F t 0&55 5~ 5p(ytx$$If!v h#v #v#v#v, #vl#vU#vV#vU#v V#v U#v X:V F t20&5 555, 5l5U5V5U5 V5 U5 Vpnytxkd$$IfF S x#!x"##%{& , lUVUVUV t20&,,,,44 lapnytx@$$If!vh#v #v s#v t#v H#v #v:V F> tւ0&5 5 s5 t5 H5 5pytxrkdO$$IfF> j P6[ck !s#${& sssssssssstH tւ0&XXXX44 lapytx$$If!vh#v&:V F t 0&65&p ytc5$$If!vh#v #v :V F t 0&65 5 pytc5$$If!vh#v&:V F t 0&6,5&` p ytc5$$If!vh#v #v+#v9:V F t 0&5 5+59/ pyt{$$If!vh#v #v #v:V F t0&5 5 5/ pyt{$$If!vh#v#v#vT #v:V F t 0&555T 5p(yt{$$If!v h#v#v-#v#v#v#v #v #v #v #v :V F t(0&55-5555 5 5 5 5 pdyt{kdl$$IfF +Xo/=HR ]"g$w&-   t(0&((((44 lapdyt{$$If!vh#v#vt#vs#vt#vs#vu#vv#vy#v u#v v#v #v Z#v[#vd#v[#vZ#v`#vZ#v[:V F tւ0&55t5s5t5s5u5v5y5 u5 v5 5 Z5[5d5[5Z5`5Z5[/ pyt{rkd$$IfFhO 6 !o/H ]"#%m&tstsuvyuuuvZ[d[Z`Z[[ tւ0&XXXX44 lapyt{$$If!vh#v&:V F t0&5&p yt{$$If!vh#v #v+#v9:V F t 0&5 5+59/ pyt{$$If!vh#v #v #v:V F t0&5 5 5/ pyt{$$If!vh#v#v#vP #v:V F t 0&555P 5p(yt{$$If!v h#v#v-#v#v#v#v #v #v #v #v :V F t(0& 55-5555 5 5 5 5 pdyt{kd@$$$IfF +Xk,:EO Z"d$t&-   t(0& ((((44 lapdyt{$$If!vh#v#vt#vs#vt#vs#vu#vv#v u#v v#v #v Z#v[#vd#v[#vZ#v`#vZ#v[:V F tւ0&55t5s5t5s5u5v5 u5 v5 5 Z5[5d5[5Z5`5Z5[/ pyt{rkd($$IfFhO 6 ! k,E Z"#%j&tstsuvuuuuvZ[d[Z`Z[[ tւ0&XXXX44 lapyt{$$If!vh#v&:V F t0&5&p yt{$$If!vh#v #v+#v9:V F t 0&5 5+59/ pyt{$$If!vh#v #v #v:V F t0&5 5 5/ pyt{$$If!vh#v#v#vP #v:V F t 0&555P 5p(yt{$$If!v h#v#v-#v#v#v#v #v #v #v #v :V F t(0& 55-5555 5 5 5 5 pdyt{kd4$$IfF +Xk,:EO Z"d$t&-   t(0& ((((44 lapdyt{$$If!vh#v#vt#vs#vt#vs#vu#vv#v u#v v#v #v Z#v[#vd#v[#vZ#v`#vZ#v[:V F tւ0&55t5s5t5s5u5v5 u5 v5 5 Z5[5d5[5Z5`5Z5[/ pyt{rkdd8$$IfFhO 6 ! k,E Z"#%j&tstsuvuuuuvZ[d[Z`Z[[ tւ0&XXXX44 lapyt{$$If!vh#v&:V F t0&5&p yt{$$If!vh#v #v+#v9:V F t 0&5 5+59/ pyt{$$If!vh#v #v #v:V F t0&5 5 5/ pyt{$$If!vh#v#v#vP #v:V F t 0&555P 5p(yt{$$If!v h#v#v-#v#v#v#v #v #v #v #v :V F t(0& 55-5555 5 5 5 5 pdyt{kdC$$IfF +Xk,:EO Z"d$t&-   t(0& ((((44 lapdyt{$$If!vh#v#vt#vs#vt#vs#vu#vv#v u#v v#v #v Z#v[#vd#v[#vZ#v`#vZ#v[:V F tւ0&55t5s5t5s5u5v5 u5 v5 5 Z5[5d5[5Z5`5Z5[/ pyt{rkd*H$$IfFhO 6 ! k,E Z"#%j&tstsuvuuuuvZ[d[Z`Z[[ tւ0&XXXX44 lapyt{$$If!vh#v&:V F t0&5&p yt{$$If!vh#v #v+#v9:V F t 0&5 5+59/ pyt{$$If!vh#v #v #v:V F t0&5 5 5/ pyt{$$If!vh#v#v#vP #v:V F t 0&555P 5p(yt{$$If!v h#v#v-#v#v#v#v #v #v #v #v :V F t(0& 55-5555 5 5 5 5 pdyt{kdS$$IfF +Xk,:EO Z"d$t&-   t(0& ((((44 lapdyt{$$If!vh#v#vt#vs#vt#vs#vu#vv#v u#v v#v #v Z#v[#vd#v[#vZ#v`#vZ#v[:V F tւ0&55t5s5t5s5u5v5 u5 v5 5 Z5[5d5[5Z5`5Z5[/ pyt{rkdW$$IfFhO 6 ! k,E Z"#%j&tstsuvuuuuvZ[d[Z`Z[[ tւ0&XXXX44 lapyt{$$If!vh#v&:V F t0&5&p yt{$$If!vh#v #v+#v9:V F t 0&5 5+59/ pyt{$$If!vh#v #v #v:V F t0&5 5 5/ pyt{$$If!vh#v#v#vP #v:V F t 0&555P 5p(yt{$$If!v h#v#v-#v#v#v#v #v #v #v #v :V F t(0& 55-5555 5 5 5 5 pdyt{kdXc$$IfF +Xk,:EO Z"d$t&-   t(0& ((((44 lapdyt{$$If!vh#v#vt#vs#vt#vs#vu#vv#v u#v v#v #v Z#v[#vd#v[#vZ#v`#vZ#v[:V F tւ0&55t5s5t5s5u5v5 u5 v5 5 Z5[5d5[5Z5`5Z5[/ pyt{rkdg$$IfFhO 6 ! k,E Z"#%j&tstsuvuuuuvZ[d[Z`Z[[ tւ0&XXXX44 lapyt{$$If!vh#v&:V F t0&5&p yt{$$If!vh#vj&:V F t 0j&5j&/ / p ytc5a$$If!vh#v#v #v #v #v #v#v#v:V FJ tx0j&,,, , 55 5 5 5 555/ / / / / / / pxytc5?kd[q$$IfFJzI I I ) "$%   tx0j&DDDD44 lapxytc5$$If!vh#vj&:V Fd t0j&5j&/ / ytc5^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D DPNormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy tt ZkTabela - Siatka7:V0vv ZkTabela - Siatka17:V08@8 Tx`NagBwek p#4 @"4 Tx`Stopka p#F@2F Tekst dymkaCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl 2 xx{ F|vF|Ԉd%+3HOVXR P D 4$HD|T0 Z vv,wwwPx|L||| }}\pd !"#$&'()*,-./012456789GIJKLMNPQRSTUWYZ@ @H 0( f( b # 1 S"`?b # 1 S"`?B S ?27ot}t03L +n)/2_z~ UT. j ^ X2 n/VW03-- Tw/ # > 6 6 X{3'B@@ 39.87 j Q DP !?qc=!g8&m&(';K.R7)=W==CEHGeJIP\Tx`Nesqo>~7}w1mc5tMKc$B m)Fx}n{n ]JgZkU3.@Lp 2 tUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qB4gB4g3f0 -0 -x24 3QHX ?DP2!xx (ZgBoszenie obwodowych komisji wyborczychWojciech LitewkaK.MilakOh+'0x ( 4 @ LX`hp,Zgoszenie obwodowych komisji wyborczychWojciech Litewka Normal.dotmK.Milak2Microsoft Office Word@@V@e?q@e?q0՜.+,0 hp KBW Del. Katowice- )Zgoszenie obwodowych komisji wyborczych Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@[qData \x1Table"WordDocument ;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore@ܠ[q@M[qLUBYUGK1KGA==2@ܠ[q@M[qItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q