Zamknij okno Drukuj dokument

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowychPodstawa prawna

Art. 44g – 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008r. Nr 214, poz. 1353 z póź. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008r. Nr 207, poz. 1298).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL, oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Do wglądu:
Dowód osobisty.
 

 

Opłaty

Opłata 

Opłatę wnosi się na konto bankowe:
Gmina Lipno  
70 9537 0000 2004 0043 0663 0001

 

Termin załatwiania sprawy

Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Ewidencja Ludności
ul. Mickiewicza 29
87-600 Lipno
parter, pok. 3
tel.: 54 288 6215

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia informacji adresowej, wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

Dodatkowe informacje

Brak

 

Metadane

Źródło informacji:Maria Magdalena Kucharska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-05-28 13:14:51
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-05-28 13:52:40
Ostatnia zmiana:2013-05-28 13:52:42
Ilość wyświetleń:757