Zamknij okno Drukuj dokument

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludnościPodstawa prawna

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 44g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

Do wglądu:
Dowód osobisty.
 

 

Opłaty

Opłata skarbowa –  w wysokości 17,00 zł dokonuje się na rachunek:

Gmina Lipno

70 9537 0000 2004 0043 0663 0001

Termin załatwiania sprawy

Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Ewidencja Ludności
ul. Mickiewicza 29
87-600 Lipno
parter, pok. 3
tel.: 54 288 6215  

 

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Dodatkowe informacje

1.     Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

2.     Z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić sprawę, w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej.

 

Metadane

Źródło informacji:Maria Magdalena Kucharska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-05-28 13:17:56
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-05-28 13:52:40
Ostatnia zmiana:2013-05-28 13:52:42
Ilość wyświetleń:736