Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karnkowo, gmina Lipno.

                                                                                                          Lipno, dnia 06.06.2013 r.

ROR.6220.7.3.2013

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.) w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227   z późn. zm.)

Wójt Gminy Lipno zawiadamia,

 

że w dniu 06.06.2013 r. na wniosek Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działki Nr ewid. 517/4 obręb Karnkowo, gmina Lipno”.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana zostanie po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Lipnie.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, w związku z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

            Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag  i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy A. Mickiewicza 29, pokój 206 w godzinach od 715 do 1500, tel. 054 288 20 48.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz sołectwa Karnkowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-06-07 12:12:42
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-06-07 12:16:17
Ostatnia zmiana:2013-06-07 12:16:31
Ilość wyświetleń:979

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij