Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowar-rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica wojewodztwa

                                                                                                        Lipno, dnia 15.04.2013 r.

 

ROR.6220.4.2011

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.)              w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

 

o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji znak: ROR.6220.4.2011 z dnia 15.03.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 LIPNO – KAMIEŃ KOTOWY – GRANICA WOJEWÓDZTWA”

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1  Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,  a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            W związku z powyższym informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 206  w godzinach 715 do 1515, tel. 54 288 20 48 lub 54 287 20 48 wew. 55, oraz zgłaszać swoje uwagi w terminie od dnia 15.04.2013 r. do dnia 30.04.2013 r.

            Niniejsza informacja zostaje podana stronom poprzez zamieszczenie                   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno na stronie internetowej http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Lipno: Lipno Wieś II, Piątki, Wierzbick, Głodowo, Rumunki Głodowskie, siedzibie Urzędu Gminy Lipno, Urzędu Miejskiego w Lipnie, Urzędu Miasta i Gminy Skępe, Urzędu Gminy Wielgie, Urzędu Gminy Tłuchowo.

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływnie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

           

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-04-15 14:35:59
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-04-15 14:37:21
Ostatnia zmiana:2013-04-15 14:37:27
Ilość wyświetleń:718

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij