Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr ewid. 934 w miejscowości Huta Głodowska, gmina Lipno

                                                                                                       Lipno, dnia 11.07.2013 r.

ROR.7624/15/10/11/12/13

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.07.2013 r., na wniosek Pana Aleksandra Piotra Tober prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą           TOBEKOWIND 1, z siedzibą we Włocławku wydana została decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA JEDNEJ WOLNOSTOJĄCEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR EWID. 93/4 W MIEJSCOWOŚCI HUTA GŁODOWSKA, GMINA LIPNO.”  

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój  nr 206 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 20 48 lub 54 287 20 48 wew. 54, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

           

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-07-12 11:16:53
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-07-12 11:18:37
Ostatnia zmiana:2013-07-12 11:18:39
Ilość wyświetleń:828