ࡱ> 685\bjbj8$ccjj#.$Q #V-:VB@PMB( v0#TY#(4Y#Y#\d#Y#j+ :ZARZDZENIE NR 23/15 WJTA GMINY LIPNO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie odwoBania czBonka ze skBadu i powoBania czBonka do skBadu obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Karnkowie powoBanej dla przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzieD 10 maja 2015 roku. Na podstawie art. 184 1, pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z2011r. Nr 21, poz. 112 z pzn. zm.), w zwizku z 11 ust. 2 uchwaBy PaDstwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoBywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach gBosowania utworzonych w kraju, wwyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego wRzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr30, poz. 345), zarzdzam co nastpuje: 1. OdwoBuje si ze skBadu obwodowej komisji wyborcze Nr 3 w Karnkowie Pani El|biet Monik KozBowsk, zam. Lipno, gmina Lipno. 2.1. PowoBuje si w skBad obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Karnkowie Pani Ann Rozpdowsk, zam. Karnkowo, gm. Lipno. 2. UzupeBnienie skBadu Komisji nastpuje w zwizku z rezygnacj czBonka powodujc zmniejszenie si jej skBadu poni|ej minimalnego dopuszczalnego skBadu komisji. 3. "&(*LN\`rt|@ F H N J N Z ^ v v x 0<n|$68>drۻۤäۙۄۙ hhB hhFR hh4 hh? h hh'*hh'*5hh? 5hh^}5hh'*\hhFR\hh^}\ hh^}hh? 5\hhFR5\hh^}5\1*N|~J L f$ dh7$8$H$^a$gd~B$dh^a$gdB$6dh^`6a$gdB$a$gd'* $dha$gdB$a$gd'* $dha$gdB>@db|.Htx0D(*8>VXZ\Ǽvmh4=h4=aJhhnCJaJhCJaJhhCJaJhhFRCJaJhh4=5CJaJ h4=aJhh4=CJaJhh^}CJaJhhBCJaJUhh^}\hhB\ hhFR hh^} hhB hh>{)1. Zarzdzenie wchodzi w |ycie z dniem podpisania. 2. Zmieniony skBad obwodowej komisji wyborczej podlega podaniu do publicznej wiadomo[ci przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wjt Andrzej Piotr Szychulski Uzasadnienie OdwoBanie ze skBadu Obwodowej Komisji Wyborcze Nr 3 w Karnkowie Pani El|biety Moniki KozBowskiej nastpiBo z powodu zBo|enia rezygnacji z czBonkostwa w tej|e Komisji w dniu 15 maja 2015 r. Zgodnie z obowizujcymi przepisami dotyczcymi powoBania komisji powiadomiono PeBnomocnika wBa[ciwego komitetu wyborczego uprawnionego do zgBaszania kandydatw na czBonkw obwodowych komisji wyborczych. W okre[lonym terminie nie zostaB zgBoszony nowy kandydat w celu uzupeBnienia skBadu. W zwizku z konieczno[ci uzupeBnienia skBadu Komisji, z wagi na zmniejszenie si jej skBadu poni|ej minimalnego dopuszczalnego skBadu ustawowego powoBany zostaB nowy czBonek komisji p. Anna Rozpdowska. X`gdgd4=$a$gd4=dgd4=$ d^ a$gd4=$ dh^ a$gdB$dh^a$gdBXZ\dgd4=6&P 1h:p^}. A!"#$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D ^}NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy F@F / Tekst dymkaCJOJQJ^JaJPB@P BTekst podstawowy$dha$CJaJFoF BTekst podstawowy ZnakCJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl %$\ X\ 8@0( B S ?'2'@;< ~R 9q8.cf"h ^`hH)h cc^c`hH.h 3 L3 ^3 `LhH.h  ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ss^s`hH.h CC^C`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h dd^d`hH.h 4 L4 ^4 `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h tt^t`hH.h DD^D`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h dd^d`hH.h 4 L4 ^4 `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h tt^t`hH.h DD^D`hH.h L^`LhH.8.c ~RUr 4 Bi~%'*/4=~Bn>{^}a]`FRa*? k_yw|[ @((((UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qs5!5G5G<i<i!n24 KQHP ?^}2!xx kocan.katarzynaK.Milak  Oh+'0t $ 0 < HT\dlkocan.katarzyna Normal.dotmK.Milak4Microsoft Office Word@ @ @o@@-<i՜.+,0 hp Urzd Miasta Olsztyn Tytu !"#$&'()*+,./012347Root Entry FsB91Tableq#WordDocument8$SummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q