Zamknij okno Drukuj dokument

                                                                                                              Lipno, dnia 02.04.2012 r.

ROR.6220.8.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.04.2012 r., na wniosek P. H. U. „KRYSTYNA” - Krystyna Stroisz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: BUDOWA ZAKŁADU DEMONTAŻU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PUNKTEM ZBIERANIA POJAZDÓW I STACJĄ DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPNO WIEŚ II, GMINA LIPNO.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój nr 206 w godzinach od 715 do 1500, tel. 054 288 20 48 lub 054 287 20 48 wew. 54, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

           

Metadane

Źródło informacji:Anna Kwiatkowska - Kierownik ROR
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Milak
Data wprowadzenia:2012-04-03 14:29:13
Opublikował:Krzysztof Milak
Data publikacji:2012-04-03 14:31:18
Ostatnia zmiana:2012-04-03 14:31:25
Ilość wyświetleń:863