Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie - przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko - ROZBUDOWA INDYCZNIKA NA TERENIE FERMY INDYKÓW WE WSI ZŁOTOPOLE GMINA LIPNO

Lipno, dnia 20.08.2012 r.

ROR.6220.8.3.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamia, że w dniu 08.08.2012 r. wpłynął wniosek Pani Agnieszki Kopczyńskiej, zam. Złotopole 10, 87-600 Lipno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ROZBUDOWIE INDYCZNIKA NA TERENIE FERMY INDYKÓW WE WSI ZŁOTOPOLE, GMINA LIPNO.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki nr 174/1 w miejscowości Złotopole, gmina Lipno.   

         Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lipno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy - w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 20.08.2012 r. do 11.09.2012 r. w  Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój nr 206 w godzinach od 715 do 1500. Złożone uwagi  i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lipno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipnie http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Złotopole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Kwiatkowska - Kierownik ROR
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2012-08-21 14:42:36
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2012-08-21 14:44:28
Ostatnia zmiana:2012-08-21 14:44:45
Ilość wyświetleń:849

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij