Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o rozpoczęciu oceny oddziaływania na środowisko - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Brzeźno

                                                                                                       Lipno, dnia 08.06.2016 r.

 

ROR.6220.10.7.2015

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamia, że w dniu 26.10.2015 r. wpłynął wniosek, który złożył Pan Jan Mółka, pełnomocnik Pana Piotra Lewandowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy  2 MW w miejscowości  Brzeźno.” Inwestycja planowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 450 i 451.

Mając na uwadze, że Wójt Gminy Lipno po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lipno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzupełnionym raportem oddziaływania na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 09.06.2016 r. do 04.07.2016 r. w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 210 w godzinach pracy Urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lipno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Brzeźno.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2016-06-08 14:58:26
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2016-06-08 14:59:01
Ostatnia zmiana:2016-06-08 14:59:07
Ilość wyświetleń:343

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij