Zamknij okno Drukuj dokument

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałegoPodstawa prawna

Art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1475)

 

Wymagane dokumenty

Druk meldunkowy "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego"

Do wglądu:

1.     Dowód osobisty.

2.     Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu tożsamości.
 

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie.

 

Jednostka odpowiedzialna

Ewidencja Ludności
ul. Mickiewicza 29
87-600 Lipno
parter, pok. 3
tel.: 54 288 6215

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

1.     Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

2.     Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Gminy Lipno    70 9537 0000 2004 0043 0663 0001 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

3.     Osoby posiadające kartę mobilizacyjną powinny zgłosić zmianę pobytu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) zgodnie z właściwą miejscowością, najpóźniej w dniu dokonania zmiany.

 

Metadane

Źródło informacji:Maria Magdalena Kucharska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-05-28 13:22:29
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-05-28 13:52:40
Ostatnia zmiana:2013-05-28 13:52:41
Ilość wyświetleń:639