Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa - budowa elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW i wys.całk. do 100 m w miejscowości Okrąg, gm. Lipno

                                                                                                            Lipno, dnia 06.02.2013 r.

 

ROR.7624/7/10/12/13

                                                           OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79    ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informacje o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY DO 600 kW I WYSOKOŚCI CAŁKOWITEJ DO 100 m W MIEJSCOWOŚCI OKRĄG, GMINA LIPNO, prowadzonym na wniosek firmy GM WIND S.C. z siedzibą  w Fabiankach złożony w dniu 12.07.2010 r.

            Mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz  postanowienie Wójta Gminy Lipno z dnia 20.08.2010 r., w którym na Inwestora nałożony został obowiązek sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko.

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lipno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

            W trakcie uzgadniania wnioskowanego zamierzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Inwestora do uzupełnienia złożonego w dniu 13.06.2012 r. raportu oddziaływania na środowisko i następnie postanowieniem znak WOO.4242.145.2012.JM z dnia 17.01.2013 r. na podstawie uzupełnionego raportu uzgodnił przedsięwzięcie.

            W związku ze złożonymi w dniu 31.01.2013 r. wyjaśnieniami do Raportu  o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powtórzona zostaje procedura z udziałem społeczeństwa.     

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 06.02.2013 r. do 28.02.2013 r. w  Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 206 w godzinach od 715 do 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lipno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Kwiatkowska - Kierownik ROR
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-02-06 12:45:48
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-02-06 12:46:45
Ostatnia zmiana:2013-02-06 12:46:54
Ilość wyświetleń:795

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij