Zamknij okno Drukuj dokument

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego powyżej 3 miesięcy

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego powyżej 3 miesięcyPodstawa prawna

art. 15 ust. 1 i art. 15a, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), § 17-20 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 201r. poz. 1475)

 

Wymagane dokumenty

Druk meldunkowy „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące”.

Do wglądu:

1.     Paszport.

2.     Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej.

 

Opłaty

Nie pobiera się.

 

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie.

 

Jednostka odpowiedzialna

Ewidencja Ludności
ul. Mickiewicza 29
87-600 Lipno
parter, pok. 3.
tel.: 54 288 6215

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje

1.     Obowiązek wymeldowania dotyczy cudzoziemców, którzy opuszczają miejsce zamieszkania przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2.     Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

3.     Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach -innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

4.     Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Gminy Lipno

70 9537 0000 2004 0043 0663 0001  z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Metadane

Źródło informacji:Maria Magdalena Kucharska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-05-28 13:19:51
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-05-28 13:52:40
Ostatnia zmiana:2013-05-28 13:52:41
Ilość wyświetleń:669