ࡱ> 5@ bjbj221XX58$DD"ffffffHJJJJJJ$RnfffffnfffH ffHfH^\\f8 [(\|d0\֨\\ fffffffnnėI N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - wBasno[ Gminy na dzieD 30 listopada 2003 roku Lp.Wyszczeglnienie SkBadnikw mieniaWarto[ wg poprze. InformacjiPrzychodyRozchodyWarto[ na dzieD 30.11.2003r.Rodzaj przeznaczeniaPrzewidywane dochody w 2003r.Planowane dochody 2004 r.Klasyfikacja Bud|etowa123456789101Budynek U G319.014,50319.014,50Lok.mies 24.00024.00075023 0752Agronomwka Aochocin13.376,8313.376,833Budyn. Mieszkal. KBokock27.000,-27.000,-Lok.mies10.00010.00001095 0754Budyn.Mieszk.Chodor|ek21.788,0321.788,035Czworak Mieszk.ZBotopole10.000,-10.000,-06PaBac w Jastrzebiu0 49.900,-49.900,-Razem:391.179,3649.900,-10.000,-98.688.0334.00034.0001Studnia w Brzeznie 11.678,18 11.678,182Studnia w Trzebiegoszczu16.013,48 16.013,483Studnia w Jastrzbiu18.486,29 18.486,294Studnia w Ostrowitym 14.670,6814.670,685Studnia w Chodor|ku27.481,7427.481,74 6Studnia w Tomaszewie22.061,3322.061,337Studnia w Krzy|wkach 15.798,6415.798,648Studnia w Okrgu20.750,4020.750,409Studnia w Suradowie20.385,6020.385,6010Studnia w Baranach 6.978,856.978,8511Studnia w ZBotopolu17.687,1617.687,16 12Studnia w GBodowie18.912,2018.912,20 13Studnia w Radomicach28.790,0928.790,0914Studnia w Pitkach18.538,4918.538,4915Studnia kopana Chodorz3.980,903.980,9016Studnia w Grabinach15.886,8715.886,8717Studnia w Radomicach 542.240,0942.240,09Razem:320.340,99320.340,991Wodocig w Aochocinie105.376,23 105.376,232Wodocig w Radomicach I571.186,68571.186 683Wodocig w Wichowie 177.814,39177.814,394Wodocig w Zbytkowie96.487,88 96.487,88 5Wodoc w Radomicach V317.388,18317.388,186Wodocig w Maliszewie130.740,92130.740,927Wodoc.w Chleb-Rum.K364.124,21364.124,218Wod.w Jastrzbiu cz.Okrg396.458,25396.458,259Stacja uzd.wody Jastrzbie280.010,87280.010,8710Stacja uzd.wody Wichowo393.486,83393.486,8311Wod.Lipno I ( Ryp.Jastrz.)135.046,59135.046,5912Wodoc.Radomice-Wie[117.813,08117.813,0813Wodoc.Radomice 5 przyB. 41.803,7141.803,7114Wodoc.ZBotopole I 133.859,02133.859,0215Wodoc.ZBotopole II249.059,59249.059,5916Wodoc.Kolankowo-Okrg266.649,44266.649.4417Wodoc.Chodor|ek303.228,45303.228,4518Wodocig w Aochocinie50.337,3450.337,3419Wodocig w Jankowie277.590,99277.590,9920Wodocig Trzebiegoszcz395.742,06395.742,0621Wodocig w Komorowie156.146,00156.146,0022Wodocig w Kolankowie135.880,61135.880,6123Wodocig w Kolankowie 16.306,3716.306,3724Wodocig w Maliszewie56.810,9656.810,9625Wodocig w Karnkowie274.576,55274.576,5526SUW w Wichowie481.152,56481.152,5627Wodocig w GBodowie366.234,92366.234,9228Wodocig w Wierzbicku199.134,04199.134,0429Wodocig w Maliszewie253.795,36253.795,3630Wodocig w Ostrowitku211.371,17211.371,1731Wodocig w Popowie329.568,23329.568,2332Wodoc.Krzy|wki-Barany639.359,16 639.359,1633Wodoc. Lipno II218.551,53 218.551,5334Wodoc.Pitki315.763,44315.763,44 35Wodoc. w Tomaszewie557.402,94557.402,9436Wodoc. Spinka GBodowo54.994,2954.994,2937Wodoc. Ostrowite694.652,59694.652,5938Wodoc.Grabiny0218.137,60218.137,6039Wodoc.Huta GBodowo0308.636,09308.636,09Razem:9.765.905,43 526.773,69 10.292.679,12ZaoW W220.000250.00040002 0831Wiaty w Aochocinie3.745,003.745,002Wiaty przystankowe14.238,8014.238,803Wiaty w KBokocku3.513,843.513,844Wiaty w Ostrowitym3.516,743.516,745Wiaty przystankowe 10 szt21.762,2521.762,25Razem:25.014,38 21.762,2546.776,631Remiza w Brzeznie19.338,3819.338,382Gara| OSP Brzezno16.129,9316.129,933Remiza, gara| Chlebowo29.756,6429.756,644Gara| w Chodor|ku10.753,1310.753,135Remiza,gara| Jankowo21.160,1021.160,106Remiza Karnkowo 62.463,-62.463,007Remiza Krzy|wki 23.887,7523.887,758Gara| Krzy|wki3.738,143.738,149Remiza w Maliszewie35.791,9135.791,9110Remiza w Ostrowitym 3.662,713.662,7111Remiza w Popowie10.692,9710.692,9712Gara| w Popowie4.120,024.120,0213Rem,gara| w Radomicach6.290,246.290,2414Gara| w Trzebiegoszczu3.690,203.690,2015Remiza w Wichowie34.239,2634.239,2616Remiza,gara| Wierzbick24.442,5824.442,5817Remiza Zbytkowo31.109,0631.109,0618Remiza ZBotopole20.879,2820.879,2819Remiza Aochocin56.251,3056.251,30Razem:418.396,60418.396,601Ogrodzenie OSP Brzezno4.001,714.001,712Ogrodzenie OSP Jankowo4.312,444.312,443Ogrodzen. OSP Krzy|wki2.997,412.997,414Ogrodzen. OSP Maliszewo3.773,503.773,505Ogrodzenie OSP Ostrowite8.430,318.430,316Ogrodzenie OSP Wierzbick4.246,854.246,857Ogrodzenie OSP Wichowo3.049,203.049,208Ogrodzenie OSP Chlebowo3.114,293114,29  Razem:33.925,7133.925,71 1Sam.p po|.Jelcz- Chlebowo58.765,1758.765,172Sam.P.po|. {uk- Jankowo 1.757,401.757,403Sam .p. po|. {uk -Aochocin 1.757,401.757,404Sam p.po|.Star - Karnkowo4.264,534.264,535Sam. p.po|.Jelcz-Radomice11.944,8011.944,80 6Sam. P. po|.Star Brzezno 7.685,99 83.500 7.685,9983.500 7Sam.P.po|.{uk Maliszew1.757,401.757,40 8Sam.P.po|.Jelcz- Krzy|w15.484,30 15.484,30 Razem:103.416,99 83.5007.685,99179.231,001Przyczepa p.p. ZBotopole 1.280,431.280,432Przyczepa p.p. Popowo1.401,421.401,423Przyczepa p.p. Wichowo2.310,132.310,134Przycz. p.p. Trzebiegoszcz1.401,421.401,42Razem:6.393,406.393,401Ubikacje p.bud.Chodor|ek2.921,992.921,992Bud.gosp.w Chodora|ku4.570,044.570,043Magazyn ZBotopole 4.853,924.853,924Budynek Socjal.mag.9.639,939.639,935Budynek po laborat.4.621,514.621,51Razem:26.607,3926.607,391Ogrodzenie Targowicy 2.610,282.610,282Utwardzanie placu13.462,9413.462,94Razem:16.073,2216.073,221WDK Chodor|ek55.579,3855.579,382WDK * $&: RTh%F&H&\&&&&&((((2(:(>((((/*0.0@0233 37289&:(:<:::::::;;$<F<J<^<>==>&46J$68L"vz U h4Z5\h4Z56\]h4Z5CJ\h4ZX*h" 2 H ^ r  * > N ^ z FfB $$Ifa$$a$ 0 > T V Z Ff $$Ifa$$IfFf $$Ifa$   * 8 F \ ^ b Ffj$IfFf $$Ifa$ $$Ifa$  $ ( * , . 0 2 6 \ ` Ff $$Ifa$$IfFf $$Ifa$ "$&(*,.02468:<@FfFf$If $$Ifa$FfH $$Ifa$@h|~ J^`Ffp%Ff&" $$Ifa$ $$Ifa$$If`b246JLFf,$IfFf( $$Ifa$ $$Ifa$LNPRT\ "Ff2 $$Ifa$$IfFfN/ $$Ifa$"$(J^`bvxz|~Ffv<Ff,9 $$Ifa$$If $$Ifa$Ff5"$&8:<>@BHpFf C$IfFf? $$Ifa$ $$Ifa$ <PRThjlnprx $$Ifa$FfIFfTF$If $$Ifa$ 2468:<Bj~Ff|SFf2P$If $$Ifa$FfL $$Ifa$ 024JLNPRTVXZFfZFfV $$Ifa$$If $$Ifa$Z\^`bdfhjn&(*@Ff`$If $$Ifa$FfZ] $$Ifa$@BDFHJNxFf8g $$Ifa$$IfFfc $$Ifa$ J`bdz|~FfqFfm $$Ifa$$IfFfj $$Ifa$024JLNPRTXFfwFf`t $$Ifa$ $$Ifa$$If02468:@pFf>~$IfFfz $$Ifa$ $$Ifa$ &Ndfh~Ff҄ $$Ifa$$IfFf $$Ifa$$:<>TVXZ\^dFfFff $$Ifa$$If $$Ifa$Ff &(*,.06XnprFfD$IfFf $$Ifa$ $$Ifa$(>@BXZ\^`bhFf؛$IfFf $$Ifa$ $$Ifa$02468:@lFfFfl $$Ifa$$IfFf" $$Ifa$ DXZ\prtvxzFfJFf $$Ifa$$If $$Ifa$ " 8 : < > @ B H p Ff޲$IfFf $$Ifa$ $$Ifa$ !!!!!!!H!^!`!b!x!z!|!~!Ffr $$Ifa$ $$Ifa$Ff($If~!!!!!!!!!!!!!!!"0"2"4"J"L"N"P"R"T"Z"FfPFf $$Ifa$ $$Ifa$Ff$IfZ""""""""""""" # ##0#2#4#6#8#:#@#Z#p#r#FfFf $$Ifa$ $$Ifa$$Ifr#t##############$$$$ $8$L$N$P$d$f$Ffx $$Ifa$Ff.$If $$Ifa$f$h$j$l$n$t$$$$$$$$$$$$$$ %%$%&%(%*%,%Ff $If $$Ifa$Ff $$Ifa$,%.%4%Z%^%t%v%%%%%%%%%%%%&& &0&F&H&J&L&FfFf $$Ifa$$If $$Ifa$FfVL&N&P&R&T&V&X&Z&\&^&b&&&&&&&&&&&&&&&Ff~ p#$IfFf4$If $$Ifa$ $$Ifa$&&'''''''@'R'T'V'h'j'l'n'p'r'v'''''''Ff $$Ifa$Ff $$Ifa$$If''''''((((2(4(6(8(:(<(>(L(b(v(x(((((Ff $$Ifa$ p#$If $$Ifa$Ff\$If((((((((((((((((((((((((((FfFf: $$Ifa$ $$Ifa$Ff$If((())))))) )$)H)\)^)`)t)v)x)z)|)~)))))FfFf $$Ifa$ $$Ifa$$If)))))))))*&*(***>*@*B*D*F*H*L*x******Ff $$Ifa$Ffb $$Ifa$$If***********+++++ +0+D+F+H+\+^+`+b+d+Ff@ $$Ifa$ $$Ifa$Ff$Ifd+f+j+++++++++++++++,,,,,,,$,N,FfFf $$Ifa$$If $$Ifa$FfN,`,b,d,v,x,z,|,~,,,,,,,,,,,,,,----Ff"Ffh$If $$Ifa$ $$Ifa$-,-.-0-2-4-6-<-j-|-~----------------FfF) $$Ifa$Ff%$If $$Ifa$--...,.@.B.D.X.Z.\.^.`.b.h...........Ff$3Ff/ $$Ifa$ $$Ifa$Ff,$If...// // /"/$/&/(/./P/d/f/h/|/~////////Ff9Ffn6 $$Ifa$$If $$Ifa$///////////0 0 0"0$0&0(0*0,0.00020406080FfL@Ff= $$Ifa$$If $$Ifa$80:0<0>0@0B0F0t0000000000000001111FfF $$Ifa$ $$Ifa$FfC$If11 11>1P1R1T1f1h1j1l1n1p1t111111111111FfPFftM $$Ifa$ $$Ifa$Ff*J$If12222222222!2:2C2D2E2N2O2P2Q2R2S2U2l2u2v2FfRWFfT $$Ifa$ $$Ifa$$Ifv2w2222222222222222222222222Ff] $$Ifa$FfZ $$Ifa$$If22233333333 3 3 3 3 3344H4J4L4`4b4d4f4h4Ffzd $$Ifa$ $$Ifa$Ff0a$Ifh4j4n4444444444445"5$5&585:5<5>5@5B5F5z5FfXnFfk $$Ifa$$If $$Ifa$Ffgz5555555555555556(6*6,6.60646l6666FftFfq$If $$Ifa$ $$Ifa$666666667$7&7(7:7F7H7J7L7N7R77777777Ff{ $$Ifa$Ff6x$If $$Ifa$777777788*8,8.80828486888:8<8>8@8B8D8F8H8J8Ff^ $$Ifa$Ff $$Ifa$Ff~$IfJ8N8888888888888888 9999999H9Z9FfFf $$Ifa$$If $$Ifa$Z9\9^9p9r9t9v9x9z9~9999999999999: : ::FfFf< $$Ifa$$If $$Ifa$: :":$:&:(:*:,:.:0:2:4:6:8:::<:>:B:v::::::: p#$IfFf $$Ifa$ $$Ifa$FfЕ$If:::::::::;;;;; ;;4;F;H;J;\;^;`;b;d;Ff $$Ifa$ p#$If $$Ifa$Ffd$Ifd;f;j;;;;;;;;;;;;;<<<<<<< <"<$<2<FfFfB $$Ifa$$If $$Ifa$Ff2<F<H<J<^<`<b<d<f<h<j<l<n<p<r<t<v<x<z<|<~<<<<<<Ff Ff֬$If $$Ifa$ $$Ifa$<<<<<<<<=== =4=6=8=:=<=>=@=N=b=d=f=z=|=~=Ff $$Ifa$Ffj$If $$Ifa$~==========================FfFfH $$Ifa$ $$Ifa$Ff$If==024HJLNPRVpʾ,Ff&Ff $$Ifa$$If $$Ifa$Trzebiegoszcz40.848,8740.848,873WDK Wichowo 194.387,06194.387,06Wyp.soc.2.0002.00092109 0834Bibliot. w Trzebiegoszczu8.792,768.792,7605Zwietlice w KBokocku7.289,237.289,236Zwietlice w Kolankowie13.029,5713.029,577Zwietlica w Ostrowitym48.680,48 48.680,4808Zwietlica w Pitkach17.348,1717.348,179Zwietlice w Radomicach33.700,6433.700,6410Zwietlica w ZBotopolu13.459,3913.459,39Razem:433.115,5557.473,24375.642,311Bud.gosp.[w.Ostrowite3.038,783.038,78Razem:3.038,783.038,781Ogrodz. WDK Chodor|ek3.784,703.784,702Ogrodz. WDK WIchowo6.195,446.195,443Ogrodz. WDK Kolankowo 957,11957,11Razem:10.937,2510.937,251Piec do WDK Wichowo 3.876,-3.876,-Razem: 3.876,-3.876,-1Piec do U.G. Lipno 3.500,00 18.700 3.50018.700,00Razem:3.500,00 18.700 3.50018.700,001Komputer 486 S x 44 99,9599,952Twardy dysk 524,60524,603Stacja 386 Sk/014461.978,961.978,964Komputer 486 Optimus3.111,723.111,725Stacja 386 S x 4021141.558,581.558,586Stacja 386 S x Opt.Kart.1.941,241.941,247Komputer 386 33/2oh1.538,731.538,738Drukarka 1.720,021.720,029Komputer 1.862,751.862,7510Drukarka EPSON1.354,201.354,2011Twardy dysk1.462,781.462,7812Komputer Pentium II 3.300,003.300,0013Drukarka Turbo 3321 1.800,001.800,0014Komp.Pentium II +monitor 3.200,003.200,0015Drukarka Canon 1.550,001.550,0016PByta gBw do kom.Pentium976,-976,0017Kom.+druk.Ewid.Ludno[ci7.950,747.950,7418Komputer serwer2.000,-2.000,0019Monitor MA - 1561573,40573,4020Monitor 15530,70530,7021Cz[ do komp.HDD366,00366,0022Komputer Atlon2.904,002.904,0023Drukarka Jet1.742,001.742,0024Komputer Pentium3.200,003.200,0025Komputer Laptop3.660,003.660,0026Komputery x 37.788,007.788,0027Komputer GOPS03.433,003.433,0028Monitor Philips0641,00641,0029Komputer Athlon02.184,002.184,0030Komputer Athlon02.184,002.184,0031Komputer Athlon02.275,562.275,5632Komputer Athlon01.460,201.460,2033Drukarka01.959,001.959,0034Skaner0400,00400,00Razem:58.694,3714.536,7673.231,13 1Kserokopia 7.991,007.991,00 2Kserokopia GOPS4.923,874.923,873Centrala telefoniczna2.900,802.900,80Razem:15.815,6715.815,671Rwniarka125.000,00125.000,00wynajem1.0001.00060016 083Razem:125.000,00 125.000,001Cmentarz ZBotopole380.566,43380.566,43Razem:380.566,43380.566,431Barakowz 2.500,002.500,000Razem:2.500,002.500,0001Gr.pod.i p [w.w Radomic.3.000,003.000,002Gr.pod i p paBacu w Jastrz.5.700,005.700,003Gr.przy [wietl.w Pitkach2.900,002.900,004Gr.WDK Chodor|ek 4.200,004.200,005Gr.studni gBbin Barany6.500,006.500,006Strefa ochr.przy wysypisku101.700,00101.700,007Strefa ochr.przy oczyszczal69.300,0069.300,008Park w ZBotopolu65.400,0065.400,009Gr.przy Hydrow.GBodowo3.600,003.600,0010Grun.przy czwor. ZBotopole1.500,00 1.500,-011Park Radomice1.050,001.050,0012Gr.studni gBbin.Brzezno900,00900,0013Gr.przy zbiorn p.p. Radom1.400,001.400,0014Gr.prz st.uzd.w Radomice2.200,002.200,0015DziaB pod budynk. Gminy246,30246,3016Gr.przy st.uzd.w.Jastrzbie2.900,00 2.900,0017Gr.prz [w.wiej.Kolankowo3.200,00 3.200,0018Gr.przy poster.KBokock16.300,0016,300,0019Gr.przy zb.p.p.Popowo2.400,002.400,0020Cmentar.wojen Maliszewo 900,00900,0021Cmentar.wojen Kolankow 8.400,008.400,0022Plac targowy ZBotopole 1.325,601.325,6023DziaB przy SUW Wichowo1.000,001.000,0024Plac targowy Lipno3.700,003.700,00256 dziaBek bud.Karnkowo4.908,004.908,00263 dziaBki bud.Radomice2.255,00 688,001.567,0027DziaBka przy st. w Suradowie6,206,2028DziaBka przy st. Tomaszewie27,4027,4029DziaBka przy st. Ostrowite46,0046,0030DziaBka przy st. Okrg55,0055,0031DziaBka przy st. Krzy|wki50,0050,0032DziaBka przy st. Grabiny526,80526,8033DziaBka przy st.Pitki44,2044,2034Grunty pod SUW Radomice882,00882,0035Grunty pod SUW Wichowo2.683,502.683,5036Gr.pod st.gB.Trzebiegoszcz800,00800,0037Gr. Przy OSP Krzy|wki3.000,003.000,0038Gr. Przy agr.Aochocin1.995,001.995,0039Gr. pod remiz w Baranach3.800,003.800,0040Gr. Pod remiz Chebowie4.000,004.000,0041Dz. bud. po SP Chodor|ek18.800,0018.800,0042Dz. p. rem. OSP Ostrowite 4.000,004.000,0043Dz. {wirowni w Wichowie10.500,0010.500,0044Dz. p. OSP Zbytkowo500,00500,0045Dz. p. OSP w ZBotopolu1.500,001.500,0046Ogrody dziaB.O[miaBowo17.134,0017.134,0047Poszerzenie drogi Popowo500,00500,0048DziaBki bud.w Radomicach1.012,-1.012,-049DziaBki bud. W Radomicach10.000,-10.000,-50DziaBki bud.w Ostrowitku20.000,-20.000,-51DziaBki bud. W Jankowie5.800,-5.800,-52DziaBki bud. W Jastrzbiu7.600,-7.600,-Razem:370.101,0061.034,003.200,00427.935,00257.000287.000 Lp Wyszczeglnienie skBadnikw majtkowychWarto[ wg poprz. informacji Przychody Rozchody Warto[ na dzieD 30.11.2003r.Rodzaj przeznaczenPrzewidywane dochody w 2004r.Planowane dochody 2004r.Klasyfikacja bud|etowa 123456789101BUDYNKI1.272.337,6849.900,0067.473,241.254.764,4436.00036.000 2BUDOWLE10.552.765,41548.535,9411.101.299,35220.000250.000 3URZDZ. TECHNICZNE84.386,0433.236,766.000,00111.622,801.0001.0004SAMOCHODY 234.810,3983.500,-7.685,99310.624,40 5GRUNTY370.101,0061.034,-3.200,-427.935,00RAZEM :12.514.398,52776.206,7084.359,2313.206.245,99257.000287.000 PAGE PAGE 10 ,.@DFHJLNR| FfFfp $$Ifa$$If $$Ifa$ H\^txz|~FfN $$Ifa$ $$Ifa$Ff$If,.0DFHJLNTFf,Ff $$Ifa$ $$Ifa$Ff$If "$&(,Xjl $$Ifa$FfFfv $$Ifa$$Ifln&(FfT $$Ifa$Ff $$Ifa$$If(*,.04\nprFf $$Ifa$ $$Ifa$Ff$If*,.02468:<>@BDFHJNxFfFf| $$Ifa$ $$Ifa$$IfFf2xFfZFf$If $$Ifa$ $$Ifa$ "$&*PhFf $$Ifa$Ff$If $$Ifa$,.02468:<>@BDFHJLFfFf $$Ifa$ $$Ifa$Ff8 $IfLPx,Ff`Ff $$Ifa$$If $$Ifa$,.0BDFHJLPzFfFf $$Ifa$$If $$Ifa$ DVXZlnprtvzFf& $$Ifa$ $$Ifa$Ff>#$If"6HJL^`bdfhnFff0Ff- $$Ifa$ $$Ifa$Ff)$Ifn >^`Ff6Ff3 $$Ifa$ $$Ifa$$If`btvxz|~$DFHZ\Ff= $$Ifa$FfD:$If $$Ifa$\^`bdj "$&(Ff"D $$Ifa$ $$Ifa$Ff@$If(*0`rtvFfNFfJ $$Ifa$$If $$Ifa$FflG "$2468:<BXfhjxz|~FfT $$Ifa$FfJQ$If $$Ifa$ "$&(*,2L^`btvxFf([ $$Ifa$FfW$If $$Ifa$xz|~&(*,.0FfeFfa $$Ifa$ $$Ifa$Ffr^$If06Rdfhz|~FfkFfPh $$Ifa$$If $$Ifa$"$&(*,2RVhj|~Ff.r $$Ifa$Ffn$If $$Ifa$ 02468:@`dvxFfx $$Ifa$Ffxu$If $$Ifa$ "FfFf^ $$Ifa$ $$Ifa$Ff|$If"0DXZnprtvxz|~Ff< $$Ifa$Ff $$Ifa$$If.02DFFfЏ $$Ifa$Ff$If $$Ifa$FHJLNR~Ffd $$Ifa$ $$Ifa$Ff$If $:<>Tdp|FfBFf $$Ifa$$If $$Ifa$Ff*@BDFf֦$IfFf $$Ifa$ $$Ifa$DZ\^`bdftFfj$If $$Ifa$Ff $$Ifa$f^`txNF|(b$Z$T*Z4zHx,\ 46HRX>x<h$ h4Z5\ h4Z6] h4ZCJh4Z56\]h4ZT *<>PTVXZ\^FfHFf $$Ifa$Ff$If $$Ifa$^`bdfhjlnprtx*FfܽFf $$Ifa$$If $$Ifa$*,.@BDFHJNFfpFf&$If $$Ifa$ $$Ifa$ FXZ\nprtvx|Ff $$Ifa$ $$Ifa$Ff$If(<>@TVXZ\^bFfFf $$Ifa$ $$Ifa$FfN$If$ZlnFfvFf, $$Ifa$ $$Ifa$$If$246DFHJLNTFf $$Ifa$Ff $$Ifa$$If "$*Zhjlz|~Ff $$Ifa$ $$Ifa$FfT$If4FHJjlnprtzFfFf6 $$Ifa$$If $$Ifa$Ff"$&8:<>@BHxFfFf$If $$Ifa$ $$Ifa$ "$&,\nprFf $$Ifa$Ffb$If $$Ifa$ 246HJLNPFf@ $$Ifa$ p#$If $$Ifa$Ff$IfPRX.02468>xFfFf $$Ifa$$If $$Ifa$Ff x<HJLFf$If $$Ifa$Ffh $$Ifa$LXZ\^`bhFfF $$Ifa$Ff$If $$Ifa$$Vdfhvxz|~Ff$'Ff# $$Ifa$ $$Ifa$Ff $If$V@ln :r BtRN|PT"V "$&68:<LNPRbdfhxh4ZOJQJ h4Z5\h4Z56\]h4Z56OJQJ\] h4ZCJh4Zh4ZCJOJQJL "02468:@nFf- p#$IfFfn* $$Ifa$$If $$Ifa$ :LNPbdfhjlrFfL4$If $$Ifa$Ff1 $$Ifa$ 2468:<BtFf:$If $$Ifa$Ff7 $$Ifa$ Rdfhz|~FfDFftA$If $$Ifa$Ff*> $$Ifa$,.0>@BDFHN|FfRKFfH $$Ifa$$If $$Ifa$PR`bpFfQ$If $$Ifa$FfN $$Ifa$prtvxz02DFHJFfzX$If $$Ifa$Ff0U $$Ifa$JLNT"FfXbFf_$If $$Ifa$Ff[ $$Ifa$"VXhjz|~ Ffh $$Ifa$Ffe $$Ifa$$If "$&(*,.02468:<>@BDFHJFfoFf6l$IfJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz| $$Ifa$Ff^yFfvFfr$If&(<L^x*@BFJNRFf| $$Ifa$RVZ^bflnr Ff< $$Ifa$$IfFf $$Ifa$ "$&(*,.04D`vxFfЉ$If $$Ifa$Ff $$Ifa$"FfFfh $$Ifa$$If $$Ifa$Ff"6J\rtFfJ$If $$Ifa$Ff $$Ifa$&(.02468:<>@BDFfޠ$If $$Ifa$Ff $$Ifa$DFHJLNPRTVXZ\^`drFfFfr$If $$Ifa$Ff( $$Ifa$$FfP $$Ifa$Ff$If $$Ifa$$:Njl|Ff $$Ifa$Ff$If $$Ifa$Ff $$Ifa$ $$Ifa$Ff6$If &`#$Ff$If hj0JmHnHuh4Z h4Z0Jjh4Z0JUh4ZCJ4OJQJ/&P 1h0A .!"#$%@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdJ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd( $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdr$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdP$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd.$$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdx'$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd*$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd .$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdV1$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd4$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd7$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd4;$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd~>$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdA$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdE$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd\H$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdK$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdN$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd:R$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdU$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdX$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd\$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdb_$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdb$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kde$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd@i$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdl$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdo$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kds$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdhv$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdy$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd|$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdF$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdچ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdn$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdL$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd*$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdt$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdR$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd0$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdz$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdľ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdX$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd6$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd^$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd<$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdB$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdj $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdH$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd&$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdp!$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd($$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdN+$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd.$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd1$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd,5$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdv8$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd;$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd ?$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdTB$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdE$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdH$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd2L$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd|O$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdR$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdV$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdZY$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd\$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd_$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd8c$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdf$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdi$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdm$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd`p$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kds$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdv$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd>z$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd}$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdҀ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdf$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdD$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdؗ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd"$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdl$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdJ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdޮ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd($$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdr$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdP$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd.$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdx$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdV$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd4$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd~$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd\$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd:$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdb$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd@$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdh$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd!$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdF%$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd($$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd+$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$/$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdn2$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd5$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd9$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdL<$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd?$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdB$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd*F$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdtI$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdL$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdP$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdRS$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdV$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdY$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd0]$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdz`$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdc$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdg$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdXj$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdm$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdp$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd6t$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*D$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V FM0955 55T55T5855 44 Fa* kdw$$IfFM (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdz$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd~$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdf$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdD$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdؑ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd"$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdl$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdJ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdި$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd($$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdr$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdP$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd.$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdx$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdV$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd4$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd~$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd\$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*D$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa* kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdB$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdj$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdH$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd $$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd&$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdp$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdN$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd"$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd%$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd,)$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdv,$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd/$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd 3$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdT6$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd9$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd<$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd2@$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd|C$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdF$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdJ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdZM$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdP$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdS$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd8W$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdZ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd]$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kda$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd`d$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdg$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdj$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd>n$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdq$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdt$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdx$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdf{$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd~$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdD$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd؋$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*D$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V Fg0955 55T55T5855 44 Fa* kd"$$IfFg (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdt$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdR$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd0$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdz$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kdĬ$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*D$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa* kdX$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*@$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa*kd>$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*D$$If*!v h55 55T55T5855 5 #v#v #v#vT#v#vT#v8#v#v :V F0955 55T55T5855 44 Fa* kd$$IfF (#`'L,17 TT809((((4 Fa*J@J StandardowyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k@, Bez listy 6>@6 TytuB$a$ 5CJ\4 @4 Stopka p#0)@0 Numer strony54Fijn '/=GHJLNPRTVXZ]^`mxyz #./1ISTU_`abcdf 4>?@NOPQRSUnxyz%&'()*.CMNOYZ[\]^`w !$8BCDNOPQRSWjtuv!5?@AKLMNOPSjtuv !"#$%'<GHITUVWXY[pz|} %&'()*,FQRS^_`abce   ' 2 3 4 ? @ A B C D G _ k l m w x y z { |      , 7 8 9 D E F G H I L b l m n x y z { | }    6 A B C N O P Q R S V l x y z     ! $ 8 C D E P Q R S T U X n y z {  % & ' ( ) * - D O P Q b c d e f g j z &'(234567:KVWXcdefghky{#$%&'()*+,-./1DMNOXYZ[\]_r|}~&1;<FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acu !"#$&<FGHRSTUVWYjstu  '012;<=>?@CT^_`jklmnor !",-./014KUVWabcdefiy !#:CDENOPQRSUluvw!:CDENOPQRSUluvw   )345?@ABCDF`ijktuvwxy{  #$%&')EO_lsz{|}~$%&'()*+,-./012346PYZ[defghik !"#$%&'()*+,-.0JSTU^_`abce{ !(234>?@ABCDEFGHIJKLMNPfopqz{|}~ '()345678:GRST_hnt  3=>IKLMNOPRgqrs}~ !"#%;DEFOPQRSTU\efgpqrstuw$%&'()*+,-./012346KTUV^_`abcdk}~%&'()*+,-./0123457KRSTZ[\]^_anxyz     1 : ; < E F G H I J L ` i j k t u v w x y { !!!!!!!!!!.!>!?!@!I!J!K!L!M!N!Q!e!u!v!w!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""" "!"""#"$"'"?"H"I"J"S"T"U"V"W"X"["k"s"t"u"~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #### #!#"###$#%#(#5#>#?#@#I#J#K#L#M#N#Q#b#k#l#m#v#w#x#y#z#{#~##################################$$$$ $!$"$#$$$%$($8$:$C$D$M$N$O$P$Q$R$U$e$g$p$q$z${$|$}$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% % %%%%%%%%% %'%1%;%<%F%G%H%I%J%K%L%M%N%O%P%Q%R%S%T%U%V%W%Y%Z%[%\%]%^%_%`%a%b%d%p%y%z%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& & & & & &&&&&&&&&&!&,&-&.&9&A&G&M&X&Y&Z&a&l&m&n&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ' '''''''''$'-'.'7'9':';'<'='>'?'@'A'B'C'D'E'F'G'H'I'K'd'm'n'o'x'y'z'{'|'}'''''''''''''''''''''''''( ( ((((((((2(;(<(=(F(G(H(I(J(K(M(h(s(t(u(((((((((((((((((((((((((((((())))))))))!)<)E)F)T)V)W)X)Y)Z)[)^)l)u)v)w))))))))))))))))))))))))))))))******** *!*$*<*C*D*E*L*M*N*O*P*Q*T*p*y*z******************************++ +!+"+++,+-+.+/+0+3+K+`+a+b+i+j+k+l+m+n+q+++++++++++++++++++++++++++,,,,, , ,,(,),*,3,4,5,6,7,8,;,R,[,\,],f,g,h,i,j,k,n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--- - - - - -----3-4-5-;-<-=->-?-@-C-Z-`-a-b-h-i-j-k-l-m-p----------------------------------... .'.(.).*.+.,./.F.O.P.Q.Z.[.\.].^._.b.}.................................////(/)/*/+/,/-/0/I/R/S/T/]/^/_/`/a/b/e///////////////////////////000000 00%0&0'0.0/00010203060M0V0W0X0a0b0c0d0e0f0i000000000000000000000000000000001111'1(111213141516191R1S1\1]1f1g1h1i1j1k1n11111111111111111111111111122 22222222222222 2!2"2#2$2%2&2'2(2)2*2+2,2-2.2/202122232425262728292:2;2<2=2>2?2@2A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2M2P2Q2b2y2222222222222222333$3/30323436383:3<3>3@3B3E3F3H3P3]3g3q3~3333333333333333333333333333333333333333333333333444444444 4 4 4 4 4*444=4H4I4O4U4V4W4X4Y4Z4[4\4]4^4_4`4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j4k4l4m4o4z444444444444444444444444444444444444444444444444444444555555555 5 5 55!5,565D5E5M5U5V5W5X5Y5Z5[5\5]5^5_5`5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j5k5l5m5n5o5p5q5r5s5t5u5v5w5x5y5z5{5|5}5~55555555555555M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90< M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90'M90'M90'M90'M90'M90'M90'M90'M90'M90'M902M902M902M902M902M902M902M902M902M902M90=M90=M90=M90=M90=M90=M90=M90=M90=M90=M90HM90HM90HM90HM90HM90HM90HM90HM90HM90H6+dM90SM90SM90SM90SM90SM90SM90SM90SM90SM90S5TM90^M90^M90^M90^M90^M90^M90^M90^M90^M90^M90iM90iM90iM90iM90iM90iM90iM90iM90iM90iM90tM90tM90tM90tM90tM90tM90tM90tM90tM90tM90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90fnfnM90M90M90M90M90M90M90M90M90M90`6UwM90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M90M900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p0p0p 0p0p 0p0p0p 0p0p 0p0p 0p0p0p 0p0p 0p0p0p 0p0p0p 0p0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0t 0My0My0My0@0@0My0 { $ @`L"Z@ ~!Z"r#f$,%L&&'(()*d+N,--./8011v22h4z567J8Z9::d;2<<~==, l(xL,n`\(x0"FD^*PxLpJ"JR"D$ "#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^z{|}~! !! 1Hn~_m8Bai+42:fo ,1=Elt & G U X ]  + W a + 5 a k / 7 c m - C j o :?AJkx9C&24;`h%LSz 4@AJpxdk09dkFOW^19@CENuxz9Ieopz>E_f(2%:w}BI' / "!)!Z!_!!!!!""'">"""# #1#4#Z#a#$$1$7$^$d$$$$$&&K'S'V'Z'['b'''''''''''''(#(T(](((((((()!)*)+)0)2);)c)k))))))))))))))))*.*4*T*[*\*o*********++ ++3+@+A+J+q+~+++++++E,Q,x,,,,,,#-,---..>.E.b.h.i.|...@/H/t/~///////00p000000A1F1G1Q1M2O22222555555555555*+ "#- xx"112:_ghmnst~>HIJ 9&@&A&F&G&L&M&W&F)S)T)T)..011111122 2 22 2L2]3f3g3p3s3v3w3}333333333I4N4O4T44444444444555 5!5+5,5.5/555758595<5=5@5A5C5E5L5M5T55555555xxxxxxxxxKrzysztof Milak4Zjin/GHJLNPRTVXZ]^`mxyz #./1ISTU_`abcdf 4>?@NOPQRSUnxyz%&'()*.CMNOYZ[\]^`w !$8BCDNOPQRSWjtuv!5?@AKLMNOPSjtuv !"#$%'<GHITUVWXY[pz|} %&'()*,FQRS^_`abce   ' 2 3 4 ? @ A B C D G _ k l m w x y z { |      , 7 8 9 D E F G H I L b l m n x y z { | }    6 A B C N O P Q R S V l x y z     ! $ 8 C D E P Q R S T U X n y z {  % & ' ( ) * - D O P Q b c d e f g j z &'(234567:KVWXcdefghky{#$%&'()*+,-./1DMNOXYZ[\]_r|}~&1;<FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acu !"#$&<FGHRSTUVWYjstu  '012;<=>?@CT^_`jklmnor !",-./014KUVWabcdefiy !#:CDENOPQRSUluvw!:CDENOPQRSUluvw   )345?@ABCDF`ijktuvwxy{  #$%&')EO_lsz{|}~$%&'()*+,-./012346PYZ[defghik !"#$%&'()*+,-.0JSTU^_`abce{ !(234>?@ABCDEFGHIJKLMNPfopqz{|}~ '()345678:GRST_hnt  3=>IKLMNOPRgqrs}~ !"#%;DEFOPQRSTU\efgpqrstuw$%&'()*+,-./012346KTUV^_`abcdk}~%&'()*+,-./0123457KRSTZ[\]^_anxyz     1 : ; < E F G H I J L ` i j k t u v w x y { !!!!!!!!!!.!>!?!@!I!J!K!L!M!N!Q!e!u!v!w!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""" "!"""#"$"'"?"H"I"J"S"T"U"V"W"X"["k"s"t"u"~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #### #!#"###$#%#(#5#>#?#@#I#J#K#L#M#N#Q#b#k#l#m#v#w#x#y#z#{#~##################################$$$$ $!$"$#$$$%$($8$:$C$D$M$N$O$P$Q$R$U$e$g$p$q$z${$|$}$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% % %%%%%%%%% %'%1%;%<%F%G%H%I%J%K%L%M%N%O%P%Q%R%S%T%U%V%W%Y%Z%[%\%]%^%_%`%a%b%d%p%y%z%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& & & & & &&&&&&&&&&!&,&-&.&9&A&G&M&X&Y&Z&a&l&m&n&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ' '''''''''$'-'.'7'9':';'<'='>'?'@'A'B'C'D'E'F'G'H'I'K'd'm'n'o'x'y'z'{'|'}'''''''''''''''''''''''''( ( ((((((((2(;(<(=(F(G(H(I(J(K(M(h(s(t(u(((((((((((((((((((((((((((((())))))))))!)<)E)F)T)V)W)X)Y)Z)[)^)l)u)v)w))))))))))))))))))))))))))))))******** *!*$*<*C*D*E*L*M*N*O*P*Q*T*p*y*z******************************++ +!+"+++,+-+.+/+0+3+K+`+a+b+i+j+k+l+m+n+q+++++++++++++++++++++++++++,,,,, , ,,(,),*,3,4,5,6,7,8,;,R,[,\,],f,g,h,i,j,k,n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--- - - - - -----3-4-5-;-<-=->-?-@-C-Z-`-a-b-h-i-j-k-l-m-p----------------------------------... .'.(.).*.+.,./.F.O.P.Q.Z.[.\.].^._.b.}.................................////(/)/*/+/,/-/0/I/R/S/T/]/^/_/`/a/b/e///////////////////////////000000 00%0&0'0.0/00010203060M0V0W0X0a0b0c0d0e0f0i000000000000000000000000000000001111'1(111213141516191R1S1\1]1f1g1h1i1j1k1n11111111111111111111111111122 22222222222222 2!2"2#2$2%2&2'2(2)2*2+2,2-2.2/202122232425262728292:2;2<2=2>2?2@2A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2Q2y22222223/30323436383:3<3>3@3B3E3F3H3P3]3g3q3~3333333333333333333333333333333333333333333333333444444444 4 4 4 4 4*444=4H4I4O4U4V4W4X4Y4Z4[4\4]4^4_4`4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j4k4l4m4o4z444444444444444444444444444444444444444444444444444444555555555 5 5 55!5,565D5E5M5U5V5W5X5Y5Z5[5\5]5^5_5`5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j5k5l5m5n5o5p5q5r5s5t5u5v5w5x5y5z5{5|5}5~5555555@55w55 5`` ` ``````` `$`&`(`,`.`0`d@`4`6`8`:`<`UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialA& Trebuchet MS"19KFf F E -a-a"4di5i53H(?jI N F O R M A C J A Adela WisniewskaKrzysztof MilakOh+'0 ,8 T ` l xI N F O R M A C J A 1 N Adela WisniewskaA deldel Normal.dotiKrzysztof Milak69yMicrosoft Word 10.0@ Ϝ@W@LH@[-՜.+,0 hp Urzd Gminy w Lipnie ai5A I N F O R M A C J A Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FwB[Data 1TableWordDocument1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q