Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływaniana środowisko dla przedsięwzięcia pn.budowa stacji demontazu pojazdów ciężarowych i autobusów w m. Suradowo

                                                                                                    Lipno, dnia 29.07.2014 r.

 

ROR.6220.1.3.2014

                                                           OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

informacje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji demontażu pojazdów ciężarowych i autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, w skład której jako integralna część wejdzie m.in. istniejący, czynny punkt zbierania odpadów, który również jest przedmiotem przedsięwzięcia”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony przez Pana mgr inż. Jacka Konopkę KONOPKA & KONOPKA Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska S. C., działającego w imieniu Inwestora - Pana Pawła Tkaczyka.

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lipno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 29.07.2014 r. do 21.08.2014 r. w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 206 w godzinach pracy Urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lipno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz siedzibie Urzędu Gminy Lipno.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2014-07-31 08:23:16
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2014-07-31 08:24:10
Ostatnia zmiana:2014-07-31 08:24:30
Ilość wyświetleń:533

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij