Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia

Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Gminy Lipno
Adres: ul. Mickiewicza 29,87-600 Lipno
Telefon: 54 288 62 06

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r. , poz. 1356/

Uchwały Nr V/38/03 Rady Gminy Lipno z dnia  30 kwietnia 2003 r. sprzedaży napojów alkoholowych,

 Uchwały Nr XV/96/12 Rady Gminy Lipno z dnia 28 czerwca 2012 roku i art.  104 i 107 KPA

I. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załączonym wzorem

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu,

3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

4. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. 178, poz. 1225)

II. Wymagane opłaty

Za wydanie zezwolenia - wpłata na konto Gminy Lipno lub w kasie Urzędu

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w. wartości, wnoszą opłatę określoną w pkt 1. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

      Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi 

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku i po uostatecznieniu się opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

IV. Tryb odwoławczy

1. Odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Włocławku  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

V. Uwagi

1. Wniosek opiniowany jest przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie.

2. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu można składać w siedzibie  Urzędu Gminy     Lipno

3. Odbiór zezwolenia tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Kserokopia zezwoleń na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia.
3. Zgoda właściwego organu lub instytucji na organizację imprezy na danym terenie.

Opłaty:
W wysokości 1/12 rocznej opłaty za dany rodzaj zezwolenia

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, pok. 206, (II piętro), tel. (054) 288 6206

Termin i sposób załatwienia:
Z uwagi na  procedurę wydawania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, wnioski należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca.

Podstawa prawna:
Art. 181 ust. 1, 2, 3 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r. , poz. 1356/

 

Zobacz także

Alkohol - druki

Metadane

Źródło informacji:Jadwiga Lach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Milak
Data wprowadzenia:2006-10-17 12:07:43
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2015-12-21 12:21:04
Ilość wyświetleń:3265
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij