Zamknij okno Drukuj dokument

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Jednostka odpowiadająca za załatwienie sprawy:

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia,
2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipno

ul. Mickiewicza 29

87-600 Lipno

Referat finansowy – Podatki pok. Nr 104

w godzinach pracy urzędu


Termin:
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Lipno.

 

Opłaty:

21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia:

1. Figurowania / niefigurowania w rejestrach podatników tutejszej gminy.

2. Wielkości użytków rolnych i hektarów przeliczeniowych.

3. Innej treści

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie.

 

Uwagi:
Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
783 t .j .).

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 t .j.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783.t.j.).

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Strużyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-09-04 12:32:32
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-09-04 12:32:59
Ostatnia zmiana:2016-01-05 16:10:40
Ilość wyświetleń:824