Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa - Budowa stacji paliw płynnych (ON i benzyna) i dystrybucji gazu płynnego w m. Głodowo

                                                                                                           

 Lipno, dnia 04.10.2012 r.

 

ROR.6220.2.2012

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informacje o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH (ON I BENZYNA) I DYSTRYBUCJI GAZU PŁYNNEGO  W M. GŁODOWO, GM. LIPNO zlokalizowanego na działce nr 273/6 w m. Głodowo, prowadzonym na wniosek firmy „WIKSBUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Lipnie złożony w dniu 05.03.2012 r.

            Mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz  postanowienie Wójta Gminy Lipno z dnia 04.04.2012 r., w którym na Inwestora nałożony został obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko.

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lipno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

            W trakcie uzgadniania wnioskowanego zamierzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał Inwestora do uzupełnienia złożonego w dniu 26.06.2012 r. raportu oddziaływania na środowisko i następnie postanowieniem znak WOO.4242.144.2012.MT.2 z dnia 24.09.2012 r. na podstawie uzupełnionego raportu uzgodnił przedsięwzięcie.

            W związku ze złożonymi w dniu 23.08.2012 r. wyjaśnieniami do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powtórzona zostaje procedura z udziałem społeczeństwa.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 04.10.2012 r. do 26.10.2012 r.  w  Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 206 w godzinach od 715 do 1500. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lipno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Głodowo. 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Kwiatkowska - Kierownik ROR
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2012-10-04 13:33:45
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2012-10-04 13:35:38
Ostatnia zmiana:2012-10-04 13:35:51
Ilość wyświetleń:846

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij