Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenieo wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję Wójta Gminy Lipno z dnia 15.03.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach-Przebudowa-rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa

                                                                                                 Lipno, dnia 06.05.2013 r.

ROR.6220.4.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 06.05.2013 r., na wniosek Pana Roberta Zalewskiego – działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wydana została decyzja zmieniająca wydaną w dniu 15.03.2012 r. decyzję Wójta Gminy Lipno o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 LIPNO – KAMIEŃ KOTOWY – GRANICA WOJEWÓDZTWA.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój nr 206 w godzinach od 715 do 1500, tel. 54 288 20 48 lub 54 287 20 48 wew. 54, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) zawiadomienie stron o wydanej decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-05-07 09:31:21
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-05-07 09:33:26
Ostatnia zmiana:2013-05-07 09:33:33
Ilość wyświetleń:715