╨╧рб▒с>■  (*■   '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ье┴9 Ё┐bjbj¤╧¤╧*ЯеЯе      l,,,,,,,@\\\\ h@╟ьИИИИИИИИ.000000$│ ╙^T-,ИИИИИTи,,ИИБиииИ ,И,И.иИ.иЖи.,,.И| р¤┬┌╟@\Т..Ч0╟.1Т1.и@@,,,,┘ UchwaBa Nr II/5/06 Rady Gminy Lipno z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie obni|enia [redniej ceny |yta stanowicej podstaw wymiaru podatku rolnego na rok 2007 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 /, art.6 ust.3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969/ Rada Gminy Lipno uchwala, co nastpuje : з 1 Obni|a si [redni cen |yta ogBoszon w Komunikacie Prezesa GBєwnego Urzdu Statystycznego z dnia 17 pazdziernika 2006r. w sprawie [redniej ceny skupu |yta za okres pierwszych trzech kwartaBєw 2006 r. /M.P. Nr 74, poz.745/ z kwoty 35,52 zB za 1 q do kwoty 30,00 zB za 1 q stanowicej podstaw wymiaru podatku rolnego na rok 2007. з 2 Wykonanie uchwaBy powierza si Wєjtowi Gminy Lipno з 3 UchwaBa wchodzi w |ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogBoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewєdztwa Kujawsko-Pomorskiego. .v╝ ° О Р Т Ю   ··ў··є·є5Б\БCJ 5БCJ\Б.PИКМrtvШ Ъ ╝ ь ю Ў ° О Р Т Ь Ю   ¤√√√∙ЇЇЇЇяяяяяя∙ЇЇЇЇэяэЇЇы√$a$$a$■      ····°°°єє$a$$a$ (1Рh░В. ░╞A!░К"░К#Р7$РК%░░┼░┼ iB@ё B StandardowyCJ_HaJmHsHtH>@> NagBєwek 1$$@&a$ 5БCJ\Б>@> NagBєwek 2$$@&a$ 5БCJ\Б8@8 NagBєwek 3$$@&a$CJBA@Є бB Domy[lna czcionka akapitu:BЄ: Tekst podstawowy$a$BP@B Tekst podstawowy 2$a$CJ>■>  Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ    (DEFЛ╣║╗╠═▐Ўў√№GHINOВГДИЙК  0ААШ0ААШ0ААШ0АА0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА(0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0АА   ў√  xxxxUrzd Gminy w LipnieИC:\WINDOWS\Pulpit\UchwaBa Nr I- -06 w sprawie obni|enia [redniej ceny |yta stanowicej podstaw wymiaru podatku rolnego na rok 2007.docUrzd Gminy w Lipnie╤C:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia UchwaBa Nr I- -06 w sprawie obni|enia [redniej ceny |yta stanowicej podstaw wymiaru podatku rolnego na rok 2007.asdUrzd Gminy w LipnieyA:\UchwaBa Nr I- -06 w sprawie obni|enia [redniej ceny |yta stanowicej podstaw wymiaru podatku rolnego na rok 2007.docxпC:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr II- -06 w sprawie obni|enia [redniej ceny |yta stanowicej podstaw wymiaru podatku rolnego na rok 2007.docx┤C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr II-5-06 w sprawie obni|enia [redniej ceny |yta stanowicej podstaw wymiaru podatku rolnego na rok 2007.docx┤C:\Moje dokumenty\UchwaBy Rady Gminy Lipno kadencja 2006-2010\UchwaBa Nr II-5-06 w sprawie obni|enia [redniej ceny |yta stanowicej podstaw wymiaru podatku rolnego na rok 2007.doc @АGGыdGG(PPP@  Unknown            GРЗ: Times New Roman5РАSymbol3&Р З: Arial5&Р З: Tahoma"ёИЁ─й4▓лf_:мЖ_:мЖ╗,┐F ╤ЁК7┤┤ББr0 3ГQЁ▄H  UchwaBa Nr II/4/02{anettax■  рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0pРШ┤└╨▄ь °  , 8 DPX`hтUchwa│a Nr II/4/02chwпanettaaneNormalxrm5rmMicrosoft Word 9.0@0@·$┌╟@3 ╟@·$┌╟╗,■  ╒═╒Ь.УЧ+,∙о0№ hp|ДМФ Ьдм┤ ╝ █тB№ Uchwa│a Nr II/4/02 Tytu│ ■   ■   ■    !"#$%&■   ¤   )■   ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Root Entry         └Fр¤┬┌╟+А1Table             1WordDocument        *SummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8            CompObj    jObjectPool            р¤┬┌╟р¤┬┌╟            ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ■       └FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8Ї9▓q