Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacja fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jankowo, gmina Lipno.

                                                                                                         Lipno, dnia 01.07.2014 r.

ROR.622.10.7.2013

 

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Lipno, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 01.07.2014 r., na wniosek Pana Tomasza Wiczarskiego Prezesa Zarządu INECO Sp. z o. o. z siedzibą w Osiu wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

            Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie działki o numerze ewidencyjnym  248/1 obręb Jankowo, gmina Lipno.   

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami                 i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 206 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Lipno oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jankowo.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2014-07-02 13:46:12
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2014-07-02 13:47:19
Ostatnia zmiana:2014-07-02 13:47:22
Ilość wyświetleń:574