Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Radomice, gmina Lipno"

                                                                                                  Lipno, dnia 15.02.2016 r.

ROR.6220.1.3.2016

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Lipno zawiadamia, że w dniu 12.02.2016 r. na wniosek  Gminy Lipno, reprezentowanej przez Wójta Gminy Lipno Andrzeja Piotra Szychulskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Radomice, gmina Lipno”  

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Radomice oraz siedzibie Urzędu Gminy Lipno.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 10 Kpa informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 210 w godzinach pracy Urzędu, tel. 54 288 62 24.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2016-02-16 09:11:17
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2016-02-16 09:12:05
Ostatnia zmiana:2016-02-16 09:12:18
Ilość wyświetleń:284

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij