ࡱ> !_bjbj:|bb( g q }}}8,}RflllQQQQQQQ$SVRQ}lllllQ}}7R$$$l}}Q$lQ$$LlPpg{M*pQMR0}RNV@VTPP8V}Qhll$lllllQQ lll}RllllVlllllllll+ -: Zarzdzenie Nr 15/2015 Wjta Gminy Lipno z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powoBania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pzn. zm) Wjt (Burmistrz, Prezydent Miasta) zarzdza, co nastpuje. 1 Dla przeprowadzenia gBosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzieD 10 maja 2015 r., powoBuje si obwodowe komisje wyborcze w skBadach osobowych okre[lonych w zaBczniku do zarzdzenia. 2 SkBady osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje si do publicznej wiadomo[ci poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogBoszeD urzdu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 3 Zarzdzenie wchodzi w |ycie z dniem podpisania. Wjt Andrzej Piotr Szychulski ........................................................ Podpis ZaBcznik do zarzdzenia nr 15/2015 Wjta Gminy Lipno z dnia 20 kwietnia 2015 roku WYKAZ SKAADW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DLA PRZEPROWADZENIA GAOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZDZONYCH NA DZIEC 10 MAJA 2015 R. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzib w Szkole Podstawowej w Jastrzbiu LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezEwaRozenJastrzbieWjta Gminy LipnoGra|yna SadowskaRumiankowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekPaulinaGilewskaOkrgKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoZygmunt StanisBaw LewandowskiJastrzbieKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyAntoniKozakiewiczJastrzbieKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaKamilChmielewskiLipnoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PawBa KukizaHannaGrzegorzewska - GrochockaJastrzbieWjta Gminy Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzib w Wiejskim Domu Kultury w Trzebiegoszczu LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezMarlena StasiaczykTrzebiegoszczWjta Gminy LipnoRomanPa[niewskiWichowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekWeronikaKozBowskaLipnoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoEdwardCelmerJankowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyRadosBawO[miaBowskiJastrzbieKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaPiotr MariuszKo[cielniakZBotopoleWjta Gminy LipnoSylwiaAukowskaZBotopoleWjta Gminy Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzib w Szkole Podstawowej w Karnkowie LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezMartaGrskaZBotopoleWjta Gminy LipnoWojciechZiemlewiczChodor|ekKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekEl|bieta MonikaKozBowskaLipnoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoKrzysztof OkoDskiKarnkowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyWanda JadwigaChBopeckaChlebowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaSylwia MariaBocheDskaKarnkowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PawBa TanajnoKrzysztof JzefNowakowskiChodor|ekWjta Gminy Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzib w Szkole Podstawowej w Pitkach LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezAdrian ZalewskiGBodowoWjta Gminy LipnoDanuta SieciDskaWierzbickKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekAnnaZawadzkaHuta GBodowskaKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka WilkaAleksandra HalinaWasilewskaRumunki PodgBodowskieKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoMaria LucynaKBusekGBodowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyEwaKaczorowskaGBodowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaAnnaKaczorow8FHTjlz  6 z | $ R V h j l @ B J L X ǾԨvԯrrnrjnԯh4&h~hLs!jh h 0JCJUaJh h CJaJh h4&CJaJh hCJaJ h5CJ hCJh4hQMCJh4hCJ hCJ hQM5CJ h5CJh4h45CJh4h5CJ h4&5CJ hCJh)Hl  z | @ B J L 6p]p$dha$$a$gd dh$dha$$da$X ^ b 46r J` 6lnVXPR46 24ľľuc#hLnhyK5CJOJQJ^JaJ hLnhyKCJOJQJ^JaJ hLnhDMCJOJQJ^JaJhThDMCJOJQJaJ#hLnhDM5CJOJQJ^JaJ hDMCJ hQMCJ hCJ h̲βHvxdfBDʹܷU hLnhDMCJOJQJ^JaJ#hLnhyK5CJOJQJ^JaJ hLnhyKCJOJQJ^JaJ#hLnhDM5CJOJQJ^JaJH$IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kd($$IfFr7$W t0644 lap2ytLn(>N$IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kd $$IfFr7$W t0644 lap2ytLn ,$IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kd $$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kd $$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kd $$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$IfgdLnl $IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kd $$IfFr7$W t0644 lap2ytLn 2Fj$IfgdLnl $IfgdyKl jlnp0(($a$gdDMkd $$IfFr7$W t0644 lap2ytLnp,F`$$Ifa$gdLnl gdDM0$ & F $Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kdh$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kdP$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn $IfgdyKl 0$ & F $Ifa$gdLnl kd8$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn !$IfgdyKl !!!0$ & F $Ifa$gdLnl kd $$IfFr7$W t0644 lap2ytLn!!!!"$IfgdyKl """0$ & F $Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn""""j#$IfgdyKl j#l#n#0$ & F $Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnn#####$IfgdLnl $IfgdyKl ###v$0++gdDMkd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnv$x$~$$$$$$$$Ifa$gdLnl $a$gdDM$$$0$ & F $Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$%%&%J%$IfgdyKl J%L%N%0$ & F $Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnN%^%r%%.&$IfgdyKl .&0&2&0$ & F $Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn2&<&N&l& '$IfgdyKl ' ''0$ & F $Ifa$gdLnl kdx$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn'2'H't',($IfgdyKl ,(.(0(0$ & F $Ifa$gdLnl kd`$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn0(J(X(h( )$IfgdyKl ) ))0$ & F $Ifa$gdLnl kdH$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn)).)>))$IfgdyKl )))0$ & F $Ifa$gdLnl kd0$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn)):$IfgdLnl $IfgdyKl skaPitkiWjta Gminy Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzib w Zespole SzkB w Radomicach LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezNataliaMajdaRadomiceWjta Gminy LipnoEugeniuszBejgierRumiankowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekIreneuszPolitowskiKBokockKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoAneta JoannaKwiatkowskaRumiankowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyEwa RzepczyDskaMaliszewoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaOlimpia GajewskaRadomiceWjta Gminy LipnoAnnaMularskaRadomiceWjta Gminy Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzib w Wiejskim Domu Kultury w Wichowie LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezTeresa SztukaAochocinWjta Gminy LipnoZdzisBawCzachorowskiAochocinKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekAukaszKoBodziejskiZBotopoleKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoMirosBawSkowronKolankowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyGrzegorzGryczewskiWichowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaZdzisBaw JanLewandowskiAochocinWjta Gminy LipnoBBa|ejStkowskiIgnackowoWjta Gminy Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzib w Remizie Ochotniczej Stra|y Po|arnej w Krzy|wkach LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezDanutaStkowskaKrzy|wkiWjta Gminy LipnoKazimierzCzachorowskiWichowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekNataliaPolitowskaKBokockKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoJerzy NajmowskiKrzy|wkiKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyDorotaLendeckaWierzbickKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaMarzena MartaMaciejewskaHuta GBodowskaWjta Gminy LipnoJan AndrzejKowalskiKrzy|wkiWjta Gminy Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzib w Szkole Podstawowej w Maliszewie LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezDorotaAukaszewskaLipnoWjta Gminy LipnoAndrzej MatysiakOstrowiteKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekAnnaGajdaRypiDskaKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoKazimierz AntoniLewandowskiKomorowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyKarolina JustynaAgaciDskaMaliszewoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaMartaPniewskaO[miaBowoWjta Gminy LipnoMarekSikoraBorekWjta Gminy Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzib w Zwietlicy Wiejskiej w KBokocku LpImi NazwiskoMiejscowo[ zamieszkaniaZgBoszony przezAnna RygielskaKBokockWjta Gminy LipnoHannaBejgierRumiankowoKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny OgrekJanina ZawadzkaHuta GBodowskaKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka WilkaKrystyna MariaPolitowskaKBokockKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej BronisBawa KomorowskiegoZofiaKwiatkowskaBorekKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyBo|ena IwonaBorkowiczRumunki PodgBodowskieKomitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama JarubasaStanisBawSkorupkaTomaszewoWjta Gminy Lipno Wjt Andrzej Piotr Szychulski Zmiany wymienionej ustawy zostaBy ogBoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z2012 r. poz. 849,951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.   :<>̲0(#gdDM$a$gdDMkd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn̲βԲ &F$$Ifa$gdLnl $a$gdDMFHJ0$ & F$Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnJZfx$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnijڳ$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnv$IfgdyKl vxz0$ & F$Ifa$gdLnl kd$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnzµd$IfgdyKl dfh0$ & F$Ifa$gdLnl kd $$IfFr7$W t0644 lap2ytLnhrB$IfgdyKl BDF0$ & F$Ifa$gdLnl kd!$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnFXj|$IfgdLnl $IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kdp"$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnҷ$IfgdLnl $IfgdyKl 0(#gdDM$a$gdDMkdX#$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnfhPRHJ$&prνнҽ fhPRBD tvvxJL.0PR: ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ hLnhyKCJOJQJ^JaJ#hLnhyK5CJOJQJ^JaJ hLnhDMCJOJQJ^JaJ#hLnhDM5CJOJQJ^JaJIԸ$$Ifa$gdLnl gdDM0$ & F$Ifa$gdLnl kd@$$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn"0Bf$IfgdyKl fhj0$ & F$Ifa$gdLnl kd(%$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnj|P$IfgdyKl PRT0$ & F$Ifa$gdLnl kd&$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnTb|H$IfgdyKl HJL0$ & F$Ifa$gdLnl kd&$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnL^n$$IfgdyKl $&(0$ & F$Ifa$gdLnl kd'$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn(:P`$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd($$IfFr7$W t0644 lap2ytLn":Lp$IfgdLnl $IfgdyKl prt0$ & F$Ifa$gdLnl kd)$$IfFr7$W t0644 lap2ytLntν$IfgdLnl $IfgdyKl νнҽ0+++gdDMkd*$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnξ$$Ifa$gdLnl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd+$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn .Bf$IfgdyKl fhj0$ & F$Ifa$gdLnl kdh,$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnj~P$IfgdyKl PRT0$ & F$Ifa$gdLnl kdP-$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnTdzB$IfgdyKl BDF0$ & F$Ifa$gdLnl kd8.$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnFTh|$IfgdyKl "0$ & F$Ifa$gdLnl kd /$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn"0BV$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd0$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn2Pt$IfgdLnl $IfgdyKl tvx0$ & F$Ifa$gdLnl kd0$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnx$IfgdLnl $IfgdyKl vx0+++gdDMkd1$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnx~$$Ifa$gdLnl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd2$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn&J$IfgdyKl JLN0$ & F$Ifa$gdLnl kd3$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnN`r.$IfgdyKl .020$ & F$Ifa$gdLnl kd4$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn2<HZ$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kdx5$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn8Pb$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd`6$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn*>R$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kdH7$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn,P$IfgdLnl $IfgdyKl PRT0$ & F$Ifa$gdLnl kd08$$IfFr7$W t0644 lap2ytLnT`nz$IfgdLnl $IfgdyKl 8:0+++gdDMkd9$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn:@L^x$$Ifa$gdLnl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd:$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn $IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd:$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn*@$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd;$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn,$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd<$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd=$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kd>$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn$IfgdyKl 0$ & F$Ifa$gdLnl kdp?$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn HPRT^fvxz|~ýwokckckckckjhLnUhLnh CJaJhNihCCJaJ(hCB*CJaJfHphq .hNihCB*CJaJfHphq h jh 0JU hQMCJ hLnhDMCJOJQJ^JaJhDMCJaJ hLnhyKCJOJQJ^JaJ#hLnhyK5CJOJQJ^JaJ$IfgdLnl $IfgdyKl 0+$ dh^ a$gdDMgdDMkdX@$$IfFr7$W t0644 lap2ytLn FHJLNPxz|gd $a$gdC$a$gdQM$a$gdDM$ d^ a$gdDM$ dh^ a$gdDM8P:p4&. A!"n#n$n% Dp$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn$$If!vh#v#v#v#vW#v:V F t06,5555W5p2ytLn^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH@@@ NagBwek 1$dh@&CJJA`J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy LB@L Tekst podstawowy$dha$CJH@H Tekst przypisu dolnegoP&`P OdwoBanie przypisu dolnegoH*Fo!F DMTekst podstawowy ZnakCJt`3t DMTabela - Siatka7:V0F@BF FMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl L!L!| X 4+{648lpVZPT48 2jp !!""j#n##v$$$J%N%.&2& '',(0( )))):̲FJvzdhBFfjPTHL$(ptν fjPTBF"txxJN.2PT:  !"#$%&'()*,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXjklmnopqrstuvwxyz|}~8@0( B S ?.8 % ak F N  v 9 A <>%+giKMyHJ t|<>rzq~ " ( >!@!A!C!D!F!G!I!M! $6T9ADEb-W4WX t Q A B ` | D d <yz64gC_4OK*H0H*E+<yz-)}Z[gR' ( >!@!A!C!D!F!G!I!M! 9P P u >>AC24(*(*}~~ yyz{||}ZZ[egPR   >!>!@!A!A!C!D!F!G!I!M!;j5GR`5,<iJ^'5j*;H2=ZB9KH5^T5/YxbHO"$b@ .iWn5Tn,<IrD{vt5&{5{~5h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH."$bIr .i2=Tn/Yxbj*;,<B9KH;j^T{~GR`WnJ^'&{vtnr UoLsQM~6z7mo=IFLn'v4& DM wx?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry FPog{"Data @A1Table;WWordDocument:|SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q