Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwały Rady Gminy Lipno 2002 - 2006

Na podstawie §21 ust.1 pkt 1) oraz §48 ust.1 pkt 1) ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) urząd prowadzi rejestr uchwał Rady Gminy i Zarządu Gminy.
Rejestry te powinny być również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

Załączniki

Uchwala Nr I-1-02 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr I-2-02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr I-3-02 w sprawie wyboru Przedstawicieli Gminy Lipno do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzynskiej (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-4-02 w sprawie obnizenia sredniej ceny zyta stanowiacej podstawe wymiaru podatku rol. oraz wprowadzenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik do uchwaly Nr II-4-02 deklaracja na podatek rolny (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik do uchwaly Nr II-4-02 informacja w sprawie podatku rolnego (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-5-02 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2003 oraz wprowadzenia wzoru Deklaracji na podatek od nieruchomosci oraz wzoru Informacji w spr. podatku od nieruchom (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik do uchwaly Nr II-5-02 deklaracja na podatek od nierucomosci (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik do uchwaly Nr II-5-02 informacja w sprawie podatku od nieruchomosci (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-6-02 w sprawie wprowadzenia wzorów Deklaracji na podatek lesny i informacji w sprawie podatku lesnego (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik do uchwaly Nr II-6-02 deklaracja na podatek lesny (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik do uchwaly Nr II-6-06 informacja w sprawie podatku lesnego (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-7-02 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych na 2003 rok i zwolnien w tym podatku (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-8-02 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnien w tym podatku (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-9-02 w sprawie oplaty administracyjnej za czynnosci urzedowe (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-10-02 w sprawie zmian budzetu Gminy Lipno na 2002 r. (683.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-11-02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr II-12-02 w sprawie powolania stalych Komisji Rady Gminy Lipno (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr III-13-02 w sprawie zmian budzetu Gminy Lipno na 2002 rok (247.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr III-13-02 (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr III-13-02 (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik Nr 5 do uchwaly Nr III-13-02 (214.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr III-14-02 w sprawie powolaniea Komisji Statutowej i okreslenia zakresu jej dzialania (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr III-15-02 w sprawie zarzadzenia wyborów Soltysów i Rad Soleckich na terenie Gminy Lipno (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr III-16-02 w sprawie ustalenia miesiecznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Lipno (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr III-17-02 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stalych Komisji Rady Gminy Lipno oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala Nr III-18-02 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2003 rok (608kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik do uchwaly Nr III-18-02 budzet tabelaryczny na 2003 rok (597kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr III-19-02 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Lipno na rok 2003 (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV-20-03 w sprawie przeksztalcenia Szkoly Podstawowej w Ostrowitem (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV-21-03 w sprawie utworzenia Zespolu Szkól i nadania Statutu Zespolowi Szkól (364kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV-22-03 w sprawie wyrazenia zgody na przeznaczenie nieruchomosci do sprzedazy (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV-23-03 w sprawie wyrazenia zgody na przeznaczenie nieruchomosci do sprzedazy (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV-24-03 w sprawie przyznawania pomocy rzeczowej w postaci posilków dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV-25-03 w sprawie zasad zwrotu wydatków za przyznane posilki uczniom szkól podstawowych i gimnazjów (197.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV-26-03 w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Lipno (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV-27-03 w sprawie ustalenia wysokosci diet dla Soltysów z terenu Gminy Lipno (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV -28-03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipno (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr IV -29-03 w sprawie zmian budzetu Gminy Lipno na 2003 r (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-30-03 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia z tego tytulu absolutorium Wójtowi Gminy Lipno (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-31-03 w sprawie zaliczenia dróg z terenu Gminy Lipno do kategorii dróg gminnych (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-32-03 w sprawie utworzenia Zespolu Szkól i nadania Statutu Zespolowi Szkól (388.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-33-03 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV-20-03 Rady Gminy Lipno z dnia 24 lutego 2003 r. (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-34-03 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV-21-03 Rady Gminy Lipno z dnia 24 lutego 2003 r. (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-35-03 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru znizek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pelniacym inne stanowiska kierownicze w szkolach (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-36-03 w sprawie wyrazenia zgody na przeznacznie nieruchomosci do sprzedazy (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-37-03 w sprawie wyrazenia zgody na przeznacznie nieruchomosci do sprzedazy (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-38-03 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5 % alkoholu z wyjatkim piwa oraz zasad usytuowania miejsc sp (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr V-39-03 w sprawie zmian budzetu Gminy Lipno na 2003 rok (861kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr VI-40-03 w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Wichowie oraz utworzenia Zespolu Szkól w Wichowie (179kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr VI-41-03 w sprawie poboru lacznego zobowiazania pienieznego w drodze inkasa oraz okreslenie inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr VI-42-03 w sprawie zmian budzetu Gminy Lipno na 2003 rok (307.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-43-03 w sprawie uchwalenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPNO (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-44-03 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Lipno (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-45-03 w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy Lipno (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VII-46-2003 w sprawie zmian budżetu na 2003 rok (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-47-03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipno (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII-47-03 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-48-03 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego Gminy Lipno z Gminą Bobrowniki na zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-49-03 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr VIII-50-03 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2003 rok (269.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX-51-03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała N r IX-52-03 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2003 rok (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-53-03 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2004 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-54-03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-55-03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok i zwolnień w tym podatku (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-56-03 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-57-03 w sprawie zaopiniowania projektu Nadleśnictwa Dobrzejewice o zaliczenie lasów Skarbu Państwa do kategorii lasów ochronnych (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-58-03 w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wysokości dodatku mieszkaniowego (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-59-03 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała Nr X-60-03 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2003 rok (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr X-61-03 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-62-04 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 1 m3 wody pobieranej z wodociągów gminnych Gminy Lipno (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-63-04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzialania innych ulg w spłacie należności pieniężnych ... (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-64-04 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-65-04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI-65-04 (576kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-66-04 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lipno oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-67-04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Lipno (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII-67-04 (256kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII-67-04 (298kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII-67-04 część opisowa (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII-67-04 część tabelaryczna (488kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-68-04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-69-04 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2004 rok (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-70-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XI-62-04 Rady Gminy Lipno z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 1 m3 wody... (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-71-04 w sprawie porozumienia komunalnego Gminy Lipno z Gminą Fabianki na zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej... (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-72-04 w sprawie uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-73-04 w sprawie nadania imienia Szk. Podst. w Jastrzębiu (109.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-74-04 w sprawie powołania Komisji Gospodarki komunalnej, inwestycji i rozwoju gospodarczego (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-75-04 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2004 r (833.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII-76-04 w sprawie podjęcia inwestycji rozbudowy Zespołu Szkół w Wichowie (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-77-04 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2004 rok (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-78-04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie współpracy z org. pozarządowymi (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-79-04 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lipno na lata 2004 – 2007 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-80-04 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-81-04 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-82-04 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV-83-04 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr XV-84-04 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2004 rok (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI-85-04 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Radomicach (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI-86-04 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2005 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI-87-04 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI-88-04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Głodowo gm. Lipno (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI-89-04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Karnkowo gm. Lipno (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI-90-04 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków... (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI-91-04 w sprawie dożywiania dzieci oraz zasad ustalania odpłatności za dożywianie (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI-92-04 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2004 rok (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII-93-04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII-94-04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok i zwolnień w tym podatku (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII-95-04 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII-96-04 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2004 rok (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII-97-04 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2004 rok (183.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII-98-04 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Lipno na rok 2005 (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII-99-04 w sprawie uchwalenia na 2005 rok programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII-100-04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2005 r (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik do uchwały nr XVIII-100-04 (848.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik do uchwały nr XVIII-100-04. (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik do uchwały nr XVIII-100-04.. (513.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX-101-05 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2005 rok (293kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX-102-05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX-103-05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-104-05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Lipno (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-105-05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-106-05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-107-05 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała N r XX-108-05 w sprawie utworzenie rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej-SAPO (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-109-05 sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2005 rok (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX-110-05 w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Brzeźno” i ... (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII-111-05 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymia (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII-112-05 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2005 rok (237.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII-113-05 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2005 rok (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII-114-05 w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu długoterminowego zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII-115-05 w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn Budowa sali gimnastycznej w Wichowie i zabezpieczenia w formie weksla in blanco (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII-116-05 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Barany dla wyboru nowego sołtysa (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII-117-05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Lipno (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII-118-05 w sprwie zmiany budżetu Gminy Lipno na 2005 rok (138.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV-119-05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV-120-05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006rok i zwolnień w tym podatku (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV-121-05 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV-122-05 w sprwie zmiany budżetu Gminy Lipno na 2005 rok (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-123-05 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Lipno na rok 2006 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-124-05 w sprawie uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-125-05 w sprwie zmiany budżetu Gminy Lipno na 2005 rok (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-126-05 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów z terenu Gminy Lipno (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV-127-05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2006 r (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI-128-06 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI-129-06 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Lipno (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI-130-06 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2006 rok (272kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-131-06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Lipno (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-132-06 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2006 rok (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-133-06 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (698kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-134-06 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (411.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-135-06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-136-06 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipno (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-137-06 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ograniczenia działalności SP ZOZ w Lipnie (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVII-138-06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Głodowo (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVIII-139-06 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Lipno (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX-140-06 w sprawie zaciagnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach i przychodach Gminy w 2006 roku (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX-141-06 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2006 rok (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX-142-06 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX-143-06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Jastrzębie i przyjęcia do realizacji zadania Plac zabaw Kolorowy Jastrząbek w Jastrzębiu (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX-144-06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Radomice i przyjęcia do realizacji zadania Plac zabaw Koziołek Matołek w Radomicach (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIX-145-06 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Wichowo i przyjęcia do realizacji zadania Plac zabaw Wichowiaczek w Wichowie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXX-146-06 w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2006 rok (171kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy Lipno
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Milak
Data wprowadzenia:2003-06-26 14:51:29
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2007-06-27 13:26:24
Ilość wyświetleń:6635

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij