Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie

 

Lipno, dnia 20.03.2013 r.

ROR.6220.4.2011

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „PRZEBUDOWIE/ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 LIPNO – KAMIEŃ KOTOWY – GRANICA WOJEWÓDZTWA”,

iż wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia przedmiotowej inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw Gminy Lipno: Lipno Wieś II, Piątki, Wierzbick, Głodowo, Rumunki Głodowskie, siedzibie Urzędu Gminy Lipno, Urzędu Miejskiego w Lipnie, Urzędu Miasta i Gminy Skępe, Urzędu Gminy Wielgie, Urzędu Gminy Tłuchowo.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29, pokój 206 w godzinach pracy Urzędu, tel. 054 288 20 48.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Metadane

Źródło informacji:Anna Kwiatkowska - Kierownik ROR
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2013-03-20 14:10:35
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2013-03-20 14:12:05
Ostatnia zmiana:2013-03-20 14:12:09
Ilość wyświetleń:782

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij