Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach

                                                                                                                                             Lipno, dnia 14.04.2016 r.

ROR.6220.1.8.2016

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Wójt Gminy Lipno zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, w dniu 14.04.2016 r. wydane zostało postanowienie znak: ROR.6220.1.6.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Radomice, gmina Lipno” w ramach prowadzonego na wniosek Gminy Lipno postępowania administracyjnego w przedmiocie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.

Jednocześnie informuje, iż postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie zostało zakończone.

                Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadomienie stron o otrzymanych uzgodnieniach, wydanym postanowieniu oraz zakończeniu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie.

                Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających  z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, w tym do składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia.

                Z treścią postanowienia Wójta Gminy Lipno, postanowień organów opiniujących, jak również z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Referacie Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lipno przy ulicy Mickiewicza 29 pokój 212 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.lipno.nowoczesnagmina.pl/,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno oraz sołectwa Radomice.

               

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Bądkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Branecki
Data wprowadzenia:2016-04-14 10:25:42
Opublikował:Rafał Branecki
Data publikacji:2016-04-14 10:26:30
Ostatnia zmiana:2016-04-14 10:26:50
Ilość wyświetleń:139
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij